LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 13010
Truy cập Online: 1
Tin tức sự kiện
Hoạt động ngoại khóa là nơi trải nghiệm, vận dụng và củng cố tri thức trên lớp, là cơ hội để học sinh tự bộc lộ nhân cách toàn vẹn, từ đó tự khẳng định vị trí của mình; đồng thời là môi trường nuôi dưỡng và phát triển tính chủ thể cho học sinh: Chủ động, tích cực, độc lập và sáng tạo và là dịp tốt để thu hút cả ba lực lượng Nhà trường - Gia đình - Xã hội cùng tham gia giáo dục.
TỔNG QUAN
TIN TỨC SỰ KIỆN
- Thực hiện công văn số 791/PGD&ĐT-GDTH ngày 26 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 cấp tiểu học; - Thực hiện công văn số 151/KH-PGD&ĐT ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Olympic môn học cấp tiểu học năm học 2015-2016, - Trường Tiểu học Tiên Lãng xây dựng kế hoạch tổ chức Olympic môn học năm học 2015- 2016 như sau:
 Công Đoàn - Chuyên môn trường tiểu học Tiên Lãng tổ chức Giao lưu- Gặp mặt các Mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
CƠ CẤU TỔ CHỨC
D? �n Vinhomes