Bạn đang ở phần: Tiện ích  >  Tra cứu điểm
 
TRA CỨU ĐIỂM
Tra kết quả học tập

Năm học: Học kỳ:
Hướng dẫn:
- Chọn năm học, học kỳ cần tra cứu.
- Chọn trường học nơi bạn học.
- Nhập điều kiện tìm kiếm:
(Điều kiện tìm kiếm bắt buộc phải chọn ít nhất 1 trong các tiêu chí: Mã sinh viên hoặc Ngày sinh hoặc Họ đệm hoặc Tên. Bạn có thể tìm đồng thời nhiều tiêu chí 1 lúc để kết quả tìm được chính xác hơn). 
- Sau đó nhấn chuột vào nút 'Tìm kiếm'.
Tên trường:
Mã học sinh:
Ngày sinh:
Họ đệm:
Tên:

© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)