Bạn đang ở phần: Văn bản
 
  VĂN BẢN
  Tìm kiếm nâng cao
Tất cả cơ quan ban hành >> Tất cả lĩnh vực  >>  Tất cả Loại văn bản 533 văn bản
Stt Số/ký hiệu Trích yếu/ Về việc Ngày ban hành Tải file
1 1663/PGDĐT Thư mời đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng công trình 27/10/2023 Tải về
2 98 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc huyện Tiên Yên năm 2023 13/07/2023 Tải về
3 388 Thông báo về việc mời tư vấn sửa chữa CSVC năm 2023 24/03/2023 Tải về
4 161 Thư mời báo giá 10/02/2023 Tải về
5 01/HĐXT GIỚI THIỆU DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 16 NĂM 2023 19/12/2022 Tải về
6 1715/QĐ-PGDĐT V/v phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên năm 2022 31/12/2021 Tải về
7 1395/PGDĐT V/v chủ động tổ chức dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 06/11/2021 Tải về
8 4649/SYT- NVY Hướng dẫn số 4649/SYT- NVY ngày 19/10/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xây dựng phương án phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị 19/10/2021 Tải về
9 1704/QĐ-SGDĐT Quyết định số 1704/SGDĐT-VP ngày 29/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ tiêu chí Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh 29/10/2021 Tải về
10 1399/PGDĐT V/v rà soát xây dựng, thực hiện Bộ tiêu chí và Kế hoạch/phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 08/11/2021 Tải về
11 883/PGDĐT V/v triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan trường học phục vụ phòng chống dịch Covid-19 19/07/2021 Tải về
12 1350/PGDĐT V/v tuyên truyền triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi 28/10/2021 Tải về
13 1366/PGDĐT V/v phối hợp triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi 01/11/2021 Tải về
14 1392/PGDĐT V/v thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong trường học 05/11/2021 Tải về
15 1384/PGDĐT V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học 04/11/2021 Tải về
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)