Bạn đang ở phần: Văn bản  >  Thủ tục hành chính
 
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tiêu đề:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:  
Đơn vị thực hiện Phòng GD&ĐT >> Tất cả lĩnh vực  20 thủ tục
Stt Tên thủ tục Lĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
2
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
3
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
4
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
5
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
6
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
7
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
8
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
9
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
10
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
11
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
12
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
13
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
14
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
15
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT
1
2
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)