Bạn đang ở phần: Tài nguyên
 
  TÀI LIỆU
Danh sách Tài nguyên 20 tài liệu   
Stt Tài liệu Lần cập nhật cuối Tải file Dung lượng Tải/Xem
61 Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 27/02/2012 Tải file về 6,28 Mb 60 / 131
62 Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 27/02/2012 Tải file về 1,14 Mb 51 / 107
63 Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử 27/02/2012 Tải file về 1,04 Mb 23 / 135
64 Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn 27/02/2012 Tải file về 4,04 Mb 28 / 309
65 Hướng dẫn giảng dạy môn Ngữ văn từ năm học 2009-20... 21/02/2012 Tải file về 0,12 Mb 10 / 81
66 ma tran de 1 tiet 12/10/2011 Tải file về 0,49 Mb 168 / 100
67 ma tra 12/10/2011 Tải file về 0,86 Mb 63 / 41
68 abc 15/07/2011 Tải file về 0,15 Mb 8 / 10
69 Quản Lý công việc 14/06/2011 Tải file về 0,16 Mb 150 / 39
70 1 10/05/2011 Tải file về 34,5 Kb 43 / 6
71 hot 16/04/2011 Tải file về 3,24 Mb 44 / 28
72 NGAY TIEP QUAN TIEN YEN 13/04/2011 Tải file về 1,51 Mb 31 / 29
73 HINH DONG TRANG TRI 1 13/04/2011 Tải file về 2,01 Mb 59 / 28
74 giáo an bài 12 02/03/2011 Tải file về 33 Kb 20 / 32
75 Phần mềm đọc file PDF 28/05/2010 Tải file về ----- 21 / 26
76 Phần mềm nén - giải nén 28/05/2010 Tải file về ----- 8 / 9
77 Phần mềm Thu nhỏ kích thước ảnh (Bản mới) - Phát t... 28/05/2010 Tải file về ----- 19 / 31
78 Phần mềm VSchoolPrimary 02/04/2010 Tải file về ----- 15 / 34
79 Nâng cấp PM VSchoolH 2009.01 11/03/2010 Tải file về ----- 4 / 2
80 Nâng cấp VSchool 2009.01 01/04/2010 Tải file về ----- 3 / 2
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes