Bạn đang ở phần: Tiện ích
 
  THUẬT NGỮ GIÁO DỤC
 Từ khóa:
Liệt kê theo: Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W
STTTHUẬT NGỮMÔ TẢ
1 Abnormal Thyroid Function chức năng bất thường của tuyến giáp
2 Academic Performance kết quả học tập
3 Achievement Tests bài kiểm tra thu hoạch
4 Acne mụn
5 Acoustic Impedance trở kháng âm học
6 Acoustic Reflex phản xạ thính giác
7 Acquiring basic language skills Tiếp nhận kỹ năng ngôn ngữ cơ bản
8 Acquiring Developmental Skill tiếp nhận kỹ năng phát triển
9 Acquiring skills for following directions tiếp nhận kỹ năng thực hiện theo hướng dẫn
10 Acquiring skills for listening tiếp nhận kỹ năng nghe
11 Adapted Curriculum chương trình học đã chỉnh sửa
12 Adaptive Behaviour hành vi thích ứng
13 Adrenalin adrenalin
14 Aetiology Consideration cân nhắc nguyên do gây bệnh
15 Affection Consistency tính kiên định tình cảm
16 Aims (các) mục tiêu
17 Albinism chứng bạch tạng
18 Alcoholism chứng nghiện rượu
19 Algorithms thuật toán
20 Alliteration sự điệp âm
1234
Có tất cả 61 thuật ngữ
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes