Bạn đang ở phần: Trang chủ
 
THĂM DÒ
Bạn là đối tượng nào?
THỐNG KÊ
Truy cập Truy cập: 1640373
Truy cập Online: 9
  ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TIÊN YÊN PHỐI HỢP VỚI PHÒNG Y TẾ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2023-2024
30/08/2023

Ngày 30/8/2023 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc huyện Tiên Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì phối hợp với Phòng Y tế tổ chức thành công lớp tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2023-2024
PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BỘ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 6
24/05/2023

Trong hai ngày, ngày 22/5 và 23/5/2023 tại trường THCS Thị trấn Tiên Yên Phòng GD&ĐT đã tổ chức thành công Lớp tập huấn kỹ năng khai thác và sử dụng Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên môn Lịch sử - Địa lí lớp 6 năm học 2022 – 2023.
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TIÊN YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT CHO CBQL, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CÓ CẤP
21/04/2023

Ngày 20/4/2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì tổ chức thành công lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường có cấp trung học cơ sở.
Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh học kỳ II, năm học 2022-2023
23/02/2023

Ngày 22/02/2023 Phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh học kỳ II, năm học 2022-2023 cho 31 các đơn vị trực thuộc UBND huyện Tiên Yên.
Phòng GD&ĐT tổ chức thành công lớp tập huấn kĩ năng khen thưởng và kỷ luật học sinh năm học 2022-2023
18/02/2023

Phòng GD&ĐT Tiên Yên đã tổ chức thành công lớp tập huấn nâng cao kĩ năng khen thưởng và kỷ luật học sinh năm học 2022-2023.
Tập huấn đổi mới hình thức tổ chức hoạt động trong dạy học và kiểm tra đánh giá hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
12/11/2022

Ngày 10-11/11/2022, tại trường THCS Tiên Lãng,, Phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên tổ chức thành công Hội nghị tập huấn đổi mới hình thức tổ chức = hoạt động trong dạy học và kiểm tra đánh giá hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2022/NQ-HĐND NGÀY 31/8/2022 CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NINH
03/11/2022

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, nhằm thực hiện tốt công tác chế độ chính sách học sinh học năm học 2022-2023, ngày 02/11/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TÀI LIỆU GIÁO DỤC ATGT CẤP THCS NĂM HỌC 2022-2023
05/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-PGDĐT ngày 15/02/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022 và năm học 2022-2023 và Kế hoạch số 142/KH-PGDĐT ngày 12/4/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030, ngày 03 và 04/10/2022 tại Trường THCS Thị trấn Tiên Yên Phòng GD&ĐT đã chủ trì phối hợp với Công an huyện tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác giáo dục ATGT và dạy học tích hợp tài liệu giáo dục ATGT cấp THCS năm học 2022-2023.
Tập huấn nghiệp vụ công tác Phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ năm 2022
21/09/2022

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên về thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Tiên Yên, giai đoạn 2021 - 2025; để thực hiện tốt công tác PCGD, XMC của huyện năm 2022, trong 2 ngày 19 và 20/9/2022 Phòng GDĐT đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL, GV phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
14/09/2022

Ngày 13/9/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách học sinh năm học 2022-2023.Tìm theo ngày: 
 
Ghi chú: Nhập ngày theo định dạng ngày/tháng/năm (vd: 20/11/2012 )
TIÊU ĐIỂM
Video
LỊCH CÔNG TÁC
HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)