Bạn đang ở phần: Văn bản
 
  VĂN BẢN
  Tìm kiếm nâng cao
Bộ giáo dục >> Tất cả lĩnh vực  >>  Tất cả Loại văn bản 22 văn bản
Stt Số/ký hiệu Trích yếu/ Về việc Ngày ban hành Tải file
1 36/2017/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 28/12/2017 Tải về
2 116/2016/NĐ-CP Các VB về chế độ chính sách đối với trẻ em, học sinh 18/07/2016 Tải về
3 TT 01 02 03 Các Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục MN, TH, THCS 02/02/2021 Tải về
4 68/BGD&ĐT Chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường 07/01/2014 Tải về
5 Số: 8499/BGDĐT-NGCBQLGD Công văn số 8499 của Bộ GD&ĐT Về việc hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông 10/12/2012 Tải về
6 3956 va 7291 Văn bản hướng dẫn về tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày --- Tải về
7 TT21/BGD&ĐT Thông tư 21 hướng dẫn Điều lệ thi GVG cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên 20/07/2010 Tải về
8 TT28/2009/TT-BGD&ĐT TT 28 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 21/10/2009 Tải về
9 21/2008/TT-BGDĐT Thông tư của Bộ GD&DT về hướng dẫn thi đua khen thưởng trong ngành GD 22/04/2008 Tải về
10 TT 58/BGD&ĐT Thông tư 58 về hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh THCS 12/12/2011 Tải về
11 TT58/2011/TT-BGD&ĐT Thông tư 58 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh THCS 12/12/2011 Tải về
12 41/2006/QĐ-BGDĐT QĐ Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi 16/10/2006 Tải về
13 34/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 10/07/2008 Tải về
14 39/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông 22/07/2008 Tải về
15 278/QĐ-BGD&ĐT Điều lệ Hội cha mẹ học sinh 21/02/1992 Tải về
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)