Bạn đang ở phần: Văn bản
 
  VĂN BẢN
  Tìm kiếm nâng cao
Tất cả cơ quan ban hành >> Giáo dục và Đào tạo  >>  Tất cả Loại văn bản 477 văn bản
Stt Số/ký hiệu Trích yếu/ Về việc Ngày ban hành Tải file
1 388 Thông báo về việc mời tư vấn sửa chữa CSVC năm 2023 24/03/2023 Tải về
2 161 Thư mời báo giá 10/02/2023 Tải về
3 1715/QĐ-PGDĐT V/v phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên năm 2022 31/12/2021 Tải về
4 1395/PGDĐT V/v chủ động tổ chức dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 06/11/2021 Tải về
5 4649/SYT- NVY Hướng dẫn số 4649/SYT- NVY ngày 19/10/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xây dựng phương án phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị 19/10/2021 Tải về
6 1704/QĐ-SGDĐT Quyết định số 1704/SGDĐT-VP ngày 29/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ tiêu chí Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh 29/10/2021 Tải về
7 1399/PGDĐT V/v rà soát xây dựng, thực hiện Bộ tiêu chí và Kế hoạch/phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 08/11/2021 Tải về
8 883/PGDĐT V/v triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan trường học phục vụ phòng chống dịch Covid-19 19/07/2021 Tải về
9 1350/PGDĐT V/v tuyên truyền triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi 28/10/2021 Tải về
10 1366/PGDĐT V/v phối hợp triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi 01/11/2021 Tải về
11 1392/PGDĐT V/v thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong trường học 05/11/2021 Tải về
12 1384/PGDĐT V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học 04/11/2021 Tải về
13 1323/PGDĐT V/v thực hiện một số chỉ đạo của Tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 21/10/2021 Tải về
14 1291/PGDĐT V/v thực hiện nghiêm túc quy định 5K trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 18/10/2021 Tải về
15 1024/PGDĐT V/v triển khai một số hoạt động nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh 04/10/2021 Tải về
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)