Bạn đang ở phần: Văn bản
 
  VĂN BẢN
  Tìm kiếm nâng cao
Sở GD&ĐT >> Tất cả lĩnh vực  >>  Tất cả Loại văn bản 11 văn bản
Stt Số/ký hiệu Trích yếu/ Về việc Ngày ban hành Tải file
1 526/SGD&ĐT HƯỚNG DẪN Thực hiện trang bị, quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, sổ sách từ năm học 2013-2014 03/03/2014 Tải về
2 1616/SGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 10/07/2014 Tải về
3 2564/KHTC-SGD&ĐT Hướng dẫn công tác thu chi tài chính năm học 2013-2014 (của Sở GD&ĐT) 04/09/2013 Tải về
4 1210 /SGD&ĐT-GDTrH thực hiện nghiêm túc công tác trang bị, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học 25/04/2013 Tải về
5 2040/HD-SGD&ĐT Hướng dẫn quy định mức chi cho các kì thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh QN (kèm theo TT số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính ...) 02/08/2012 Tải về
6 1888/SGD&ĐT-GDTrH Thông báo đổ máy tính giả, máy tính hỏng 19/07/2012 Tải về
7 QĐ 157/SGD&ĐT Thông báo kết quả thi máy tính cầm tay cấp tỉnh bậc THCS 21/02/2012 Tải về
8 3175/SGD&ĐT-VP Hướng dẫn thi đua khen thưởng từ năm học 2010-20111 26/10/2010 Tải về
9 4261/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn thực hiện kinh phí cho các Trung tâm học tập cộng đồng 19/12/2011 Tải về
10 795/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn chi kinh phí cho các kì thi được áp dụng trên địa bàn tỉnh QN 30/03/2011 Tải về
11 4280/TB-SGD&ĐT Kết luận của giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh về công tác thu, chi tài chính tại các cơ sở giáo dục 21/12/2011 Tải về
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes