Bạn đang ở phần: Văn bản
 
  VĂN BẢN
  Tìm kiếm nâng cao
Tất cả cơ quan ban hành >> Tất cả lĩnh vực  >>  Tất cả Loại văn bản 527 văn bản
Stt Số/ký hiệu Trích yếu/ Về việc Ngày ban hành Tải file
1 1024/PGDĐT V/v rà soát cán bộ, giáo viên và học sinh ra khỏi tỉnh chưa trở lại để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 và triển khai một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 26/08/2021 Tải về
2 943/PGDĐT V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để chuẩn bị cho năm học 2021-2022 05/08/2021 Tải về
3 790/KH-UBND KH Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn huyện Tiên Yên 27/05/2021 Tải về
4 573/PGDĐT V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 12/05/2021 Tải về
5 506/PGDĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2021 và trong thời gian tới 28/04/2021 Tải về
6 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018 Tải về
7 15/2003/QH11 Luật Thi đua, khen thưởng và các Văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục 26/11/2003 Tải về
8 36/2017/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 28/12/2017 Tải về
9 116/2016/NĐ-CP Các VB về chế độ chính sách đối với trẻ em, học sinh 18/07/2016 Tải về
10 58/2010/QH12 Luật Viên chức năm 2010 và Văn bản hợp nhất số 26 15/11/2010 Tải về
11 TT 01 02 03 Các Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục MN, TH, THCS 02/02/2021 Tải về
12 43/2019/QH14 Luật Giáo dục năm 2019 14/06/2019 Tải về
13 187/PGDĐT Đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 để học sinh tiếp tục học tập trung tại trường 25/02/2021 Tải về
14 117/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống Covid-19 ngành Giáo dục 28/01/2021 Tải về
15 216/PGDĐT Kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cấp MN, TH và THCS theo Luật Giáo dục năm 2019 03/04/2020 Tải về
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)