Bạn đang ở phần: Văn bản
 
  VĂN BẢN
  Tìm kiếm nâng cao
Tất cả cơ quan ban hành >> Tất cả lĩnh vực  >>  Tất cả Loại văn bản 527 văn bản
Stt Số/ký hiệu Trích yếu/ Về việc Ngày ban hành Tải file
1 689/GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện khung thời gian năm học 2015-2016 31/08/2015 Tải về
2 1607/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế đánh giá giáo viên mầm non 20/05/2015 Tải về
3 363/GD&ĐT Hướng dẫn đánh giá xếp loại công tác chăm sóc, nuôi dưỡng 12/05/2015 Tải về
4 349/GD&ĐT Hướng dẫn đánh giá xếp loại môi trường lớp học 08/05/2015 Tải về
5 Dự thảo Bộ quy chế, tiêu chí đánh giá giáo viên cấp mầm non --- Tải về
6 247/GD&ĐT Công văn về thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở và vệ sinh môi trường 01/04/2015 Tải về
7 dự thảo Dự thảo quy chế đánh giá GV mầm non 16/03/2015 Tải về
8 158/PGD&ĐT Hưởng ứng các ngày lễ môi trường năm 2015 09/03/2015 Tải về
9 157/PGD&ĐT Tăng cường phòng chống dịch ho gà, quai bị 09/03/2015 Tải về
10 94/PGD&ĐT Hướng dẫn cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 05/02/2015 Tải về
11 50/KH-PGD&ĐT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015”, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 19/01/2015 Tải về
12 21/PGD&ĐT-GDTH Triệu tập đại biểu học tập kinh nghiệm công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 08/01/2015 Tải về
13 04/PGD&ĐT-GDTH Triệu tập đại biểu tham gia tập huấn phương pháp giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật 05/01/2015 Tải về
14 06/PGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cấp tiểu học 06/01/2015 Tải về
15 1091/PGD&ĐT-GDTH Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT 29/12/2014 Tải về
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)