Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
TRƯỜNG THCS Phong Dụ
- Địa chỉ: Thôn Tềnh Pò - xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203.3876.867
- Hòm thư: c2phongdu.ty.qungninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thcsphongdu
Họ và tên: Phạm Văn Tam
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033876867
ĐTNR:
Di động: 0934255818
Email: phamvantam.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Đức Trọng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01234268272
Email:
Họ và tên: Lê Văn Thu
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tự Nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01643889111
Email:
Họ và tên: Vũ Khắc Vỹ
Chức vụ: Tổ phó tổ Tự nhiên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01282124841
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kiều
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Xã hội
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01288213631
Email:
Họ và tên: Trần Thu Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01233060372
Email:
Họ và tên: Lã Thị Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01268322934
Email:
Họ và tên: Đinh Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979608204
Email: DinhHongNhung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696656882
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại hộc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01256996682
Email:
Họ và tên: Lộc Văn Thưởng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906154128
Email:
Họ và tên: Đỗ Tiến Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Phụng
Chức vụ: Phụ trách thư viện
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693158936
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nông
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01635187233
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VeID
18/03/2023

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VeID
BẢNG LƯƠNG THÁNG 10-2022
20/10/2022

CB-GV-NV
NANGLUONGQUI2_2022
21/03/2022

NÂNG LƯƠNG QUI 2 2022
CHẾ ĐỘ 116 TỪ 2017 ĐẾN 2021
19/03/2022

CHẾ ĐỘ HS 116 TỪ 2017 ĐẾN 2021
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
15/03/2022

SĐT CỦA HIỆU TRƯỞNG: PHẠM VĂN TAM: 0836031080 SĐT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG: TRẦN THỊ THƯƠNG: 0888556828
QUYẾT ĐỊNH HĐ TRƯỜNG
10/05/2021

NHIỆM KỲ 2020-2025
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
10/05/2021

CÁC THÀNH VIÊN
PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐỢT 4/2021
04/05/2021

PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐỢT 4/2021
BẢNG LƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2021
12/04/2021

CÔNG KHAI BẢNG LƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2021
LUONG-THANG-3-2021
31/03/2021

LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THÁNG 3/2021
LUONG-THANG3-2021
31/03/2021

LUONG-CAC-KHOAN-PHU-CAP-THANG-3-2021
QUYET-DINH-780-CHE-DO-309
31/03/2021

CHẾ ĐỘ CHO HỌC SINH HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021 THEO NGHỊ QUYẾT 309 CỦA TỈNH
QD-781-TT42-HKII-2021
31/03/2021

QUYẾT ĐỊNH 781 UBND HUYỆN VỀ TRỢ CẤP CHO HSKT HỌC HN
TU18-1-2021
31/03/2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
QUYÊT ĐINH VÀ KẾ HOACH CÔNG KHAI THEO TT 36/2017
03/03/2021

QUYÊT ĐINH VÀ KẾ HOACH CÔNG KHAI THEO TT 36/2017 THỰC HIỆN TỪ NĂM HOC 2020-2021
QUYÊT ĐỊNH KẾ HOẠCH CÔNG KHAI
03/03/2021

THỰC HIỆN 2020-2021
QDVAKHCONGKHAITHEO36
03/03/2021

THUCHIEN2020-2021
CONGKHAI3620202021
03/03/2021

THUCHIEN20202021
qui định đêo khẩu trang
03/03/2021

CB-GV-NV va hoc sinh chú ý đeo thường xuyên
kehoachchuyenmonthang3
03/03/2021

thuchienthang3
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)