Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
PTDT BT THCS Phong Dụ
- Địa chỉ: Thôn Tềnh Pò - xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3876.867
- Hòm thư: c2phongdu.ty.qungninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thcsphongdu
Họ và tên: Phạm Văn Tam
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033876867
ĐTNR:
Di động: 0934255818
Email: phamvantam.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Đức Trọng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01234268272
Email:
Họ và tên: Lê Văn Thu
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tự Nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01643889111
Email:
Họ và tên: Vũ Khắc Vỹ
Chức vụ: Tổ phó tổ Tự nhiên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01282124841
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kiều
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Xã hội
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01288213631
Email:
Họ và tên: Trần Thu Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01233060372
Email:
Họ và tên: Lã Thị Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01268322934
Email:
Họ và tên: Đinh Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979608204
Email: DinhHongNhung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696656882
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại hộc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01256996682
Email:
Họ và tên: Lộc Văn Thưởng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906154128
Email:
Họ và tên: Đỗ Tiến Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Phụng
Chức vụ: Phụ trách thư viện
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693158936
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nông
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01635187233
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes