Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Hoa Hồng
- Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1- Thị Trấn Tiên Yên - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: mnhoahong.ty.quangninh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mnhoahong
Họ và tên: Hoàng Thu Hà
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 3876472
ĐTNR:
Di động: 0984261216
Email: hoangthuha1729@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698016488
Email: nguyenthihaa.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Dung
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333876472
ĐTNR:
Di động: 01239536969
Email: lethidung.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: .016944863
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: GV - TPCM 2
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01296522099
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 097315688
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Diên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676552463
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Duyên
Chức vụ: GiáoViên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676551840
Email:
Họ và tên: Vy Thúy Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: .0936618166
Email:
Họ và tên: Đinh Thúy Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: .01676552124
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676552124
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01682169131 - 01674088216
Email:
Họ và tên: Tô Thị Hai
Chức vụ: GiáoViên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0165583225
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hương
Chức vụ: GV - TPCM1
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912233415
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01664346616
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Huệ
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977693204
Email:
Họ và tên: Lê Ngọc Hồng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01655818120
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972105065
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hiên
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688084459
Email:
Họ và tên: Lê Thị Lệ
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979783204
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01665993605
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01684450580
Email:
Họ và tên: Lê Thị Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659060902
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Quyên
Chức vụ: GiáoViên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698787232
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 09194101303
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: .01672121223
Email:
Họ và tên: Kiều Thị Thuận
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986502494
Email:
Họ và tên: Lê Hồng Thu
Chức vụ: Giáo viên- TTCM 1
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01679558626-0919209605
Email: lehongthu.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên-TTCM 2
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ: 0333876472
ĐTNR:
Di động: 01252776154
Email: phamthithu.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Thu
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01632206801
Email:
Họ và tên: Lý Thu Thảo
Chức vụ: GiáoViên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01664987653
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672141738
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Trang
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01684609514
Email:
Họ và tên: Tô Thanh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01662817878
Email: tothanhvan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Xiêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942497399
Email:

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2023-2024
18/08/2023

Từ ngày 01/08/2023 tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trả phép và thực hiện công tác chuẩn bị cho năm học mới
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2023-2024
18/08/2023

Từ ngày 01/08/2023 tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trả phép và thực hiện công tác chuẩn bị cho năm học mới
TRẺ 5-6 TUỔI THĂM QUAN TRẢI NGHIỆM TẠI SƯ ĐOÀN 327
13/12/2022

Sáng nay ngày 13/12/2022 BGH, HCMHH đã triển khai cho trẻ 5-6 tuổi đang học tại trường đi thăm quan trải nghiệm tại sư đoàn 327.
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
20/10/2022

Trong tháng 11 trường Mầm non Hoa Hồng phát động thi đua các hoạt động dạy và học chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982- 20/11/2022
HỘI NGHỊ CÁN BỘ- VIÊN CHỨC- NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
10/10/2022

Ngày 10/10/2022 trường Mầm Non Hoa Hồng long trọng tổ chức Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2022-2023
TRUNG THU NĂM 2022
14/09/2022

Trường Mầm non Hoa hồng tổ chức tết trung thu cho các cháu năm học 2022-2023
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
05/09/2022

Hôm nay ngày 05/09/2022 trường Mầm non Hoa Hồng long trọng tổ chức khai giảng năm học mới
Tham quan trải nghiệm cho các bé 5 tuổi năm học 2021-2022
26/05/2022

Sáng ngày 23/05/2022 trường MN Hoa Hồng cùng với phụ huynh khối 5 tuổi cho trẻ đi tham quan trải nghiệm trường tiểu học Thị Trấn và TTVH thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc
Tham quan trải nghiệm cho các bé 5 tuổi năm học 2021-2022
26/05/2022

Sáng ngày 23/05/2022 trường MN Hoa Hồng cùng với phụ huynh khối 5 tuổi cho trẻ đi tham quan trải nghiệm trường tiểu học Thị Trấn và TTVH thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022
26/05/2022

Hôm nay ngày 26/05/2022 trường MN Hoa Hồng tổng kết năm học 2021-2022
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022
26/05/2022

Hôm nay ngày 26/05/2022 trường MN Hoa hồng tổng kết năm học 2021-2022
CHUYÊN ĐỀ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE CHO TRẺ MẦM NON
19/05/2022

Hôm nay ngày 19/05/2022 trường mầm non Hoa Hồng tổ chức chuyên đề “ gióa dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ mầm non” .
KHI BÉ ĐẾN TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG
12/11/2021

Một ngày trẻ trường của trẻ mầm non Hoa Hồng với nhiều hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm. Các bé lúc nào cũng hào hứng thích thú tham gia vào các hoạt động.
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI ĐẶC BIỆT 2021-2022
11/11/2021

Hòa trong không khí cả nước hân hoan chào đón năm học mới, ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, ngày khai giảng năm học mới. Năm học này bắt đầu thật đặc biệt khi đại dịch Covid19 hoành hành khiến nhiều học sinh và thầy cô ở một số địa phương không thể trực tiếp tới trường. Mặc dù vậy, trường mầm non Hoa Hồng thị trấn Tiên Yên cùng các trường khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 trong điều kiện bình thường mới.
Trường MN Hoa Hồng tổ chức 20/10/2021
08/11/2021

Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước, chiều ngày 20/10/2021, Công đoàn Trường mầm non Hoa Hồng tổ chức buổi tọa đàm chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021), 11 năm kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021) và tổ chức sinh nhât cho các chị em có ngày sinh trong quý III. Tham dự buổi tọa đàm. Có Ban Giám hiệu Nhà trường, BCH Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Hoa Hồng.
Trườngmầm non HoaHồnghưởngứngngày 20/10
20/10/2021

Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước, chiều ngày 20/10/2021, Công đoàn Trường mầm non Hoa Hồng tổ chức buổi tọa đàm chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021), 11 năm kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021) và tổ chức sinh nhât cho chị em có ngày sinh trong quý III. Tham dự buổi tọa đàm, Có Ban Giám hiệu Nhà trường, BCH Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Hoa Hồng.
Hội thi " Giáo dục lễ giáo vè vệ sinh cá nhân cho trẻ trong trường mầm non"
23/03/2021

Giáo dục lễ giáo có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách sau này của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt. Giáo dục lễ giáo giúp trẻ làm quen với một số hành vi, chuẩn mực đạo đạo đức đơn giản, cần thiết với lứa tuổi mầm non. Thực hiện hướng dẫn số 763/PGDĐT- GDMN ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Thực hiện kế hoạch số 08/KH-MNHH ngày 04 tháng 01 năm 2021 về thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo và vệ sinh cá nhân cho trẻ màm non” năm học 2020-2021. Sáng ngày 22/03/2021 vào hồi 8h30’ trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức chuyên đề dưới hình thức hội. với 04 đội thi là giáo viên, phụ huynh và học sinh của 12 nhóm lớp trong nhà trường. Mở đầu hội thi là các tiết mục văn nghệ chào mừng sôi động của các cô trò trong nhà trường. Các bé thể hiện văn nghệ rất hồn nhiên, nhí nhảnh và vui tươi, đã tạo được không khí vui vẻ, hào hứng cho các đội thi chuẩn bị bước vào các phần thi.
Lễ Khai giảng năm học 2019-2020
06/09/2019

Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Chào mừng 20/11/2018
21/11/2018

Hòa chung không khí đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 , từ ngày 1/11/2018 đến ngày 16/11/2018 trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức thi đua chào mừng với các nội dung như thi giảng, thi đồ dùng đồ chơi. Với khí thế thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đã mang lại cho cô và trò rất nhiều động lực để tiếp tục với sự nghiệp trồng người.
Lê Khai giảng năm học 2018-2019
06/09/2018

Cứ mỗi độ thu về trên khắp các nẻo đường, trẻ em lại nô nức hồ hởi chào đón ngày khai giảng năm học mới. Từ sáng sớm, sân trường rộn rã những bản nhạc ngày đầu tiên đi học. Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước chào đón ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Sáng nay, Thứ 4 ngày 05 tháng 09 năm 2018. Đúng vào lúc 8giờ 00, Trường Mầm non Hoa Hồng khai giảng năm học 2018-2019 với khẩu hiệu: "Ngày hội đến trường của bé".
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)