Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Hải Lạng
- Địa chỉ: Thôn Lâm Thành xã Hải Lạng huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 01253876277
- Hòm thư: c1hailang.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thhailang
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: GD tiểu học
ĐTCQ: 033743883
ĐTNR:
Di động: 0968169402
Email: phamthihuong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lý Văn Chìu
Chức vụ: Phố hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948960109
Email: lyvanchiu.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đoàn Thị Anh
Chức vụ: Giáo viên giảng dạy
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0857293200
Email: anhdoan599@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942633047
Email: NguyenThiAnh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đảng Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948932887
Email: Hoangthihuonga.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trịnh Thùy Linh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0888583881
Email: trinhlinhc1hailang@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Nhinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0857208566
Email: Phamthinhinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tạ Văn Cam
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0853876277
Email: Tavancam.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên Mĩ Thuật
Trình độ đào tạo: Cao Đảng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Đức Thăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0832293256
Email: Tranducthang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Sềnh Thị Mùi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0839717146
Email: Senhthimui.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: Hathuhuong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vy Thị Nghị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333743883
ĐTNR:
Di động: 0987763060
Email: Vythinghi.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0386047928
Email: Vuthiloan.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Hồng Luyện
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333743883
ĐTNR:
Di động: 0394784109
Email: Vuhongluyen.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Danh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902190668
Email: Nguyenthituyetdanh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trịnh Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thế Huy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bế Thị Diệu Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Quách Thị Bích Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919598288
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0832283957
Email: Hoangthivan.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đào thúy Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357189888
Email:
Họ và tên: Bùi Minh Nghĩa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đảng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thu Viên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyến Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes