Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Tiểu học Phong Dụ
- Địa chỉ: Thôn Tềnh Pò xã Phong Dụ huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333876150
- Hòm thư: c1ongdu2.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thphongdu
Họ và tên: Nguyễn Dức Luân
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0333876310
Di động: 0945098498
Email: nguyenducluan.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Hồng Chuyên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333879150
ĐTNR: 0333.740161
Di động: 01239763545
Email: phamhongtham.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Quảng Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0949930101
Di động: 0949930101
Email: TranQuangSinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên + Tổ phó CM khối 2/3
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0988141968
Di động: 0988141968
Email: hoangthihoa.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Tăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01694041967
Di động: 01694041967
Email: vithitang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0917821960
Email:
Họ và tên: Lê Quý Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01274514754
Di động: 01274514754
Email: lequyha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Câo Đẳng Âm nhạc
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0945097131
Di động: 0945097131
Email: nguyenthithuyanh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Tuất Bích
Chức vụ: Giá viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0984030156
Di động: 0984030156
Email: tranthituatbich.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Văn Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989885790
Email: duongvanhoang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên ( tổ trưởng tổ 1)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01683348270
Di động: 01683348270
Email: hoangthihuong.pd2@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thắm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0944812587
Di động: 0944812587
Email: Camthithuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01672148907
Di động: 01672148907
Email: vukimdung.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Văn Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0984473785
Di động: 0984473785
Email: DuongVanPhuc.c1@tienyen.edu,vnhuc
Họ và tên: DƯƠNG THỊ YẾN
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01657494938
Di động: 01657494938
Email: duongthiyen.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Quế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01656353762
Di động: 01656353762
Email: vithique.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Văn Tiệu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01647717516
Di động: 01647717516
Email: hoangvantieu.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0333740361
Di động: 0987980286
Email: nguyenthiminh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp Y tế
ĐTCQ: 0333875150
ĐTNR: 0976370227
Di động: 0976370227
Email: ytehien@gmail.com
Họ và tên: Bế Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư Phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01257744910
Di động: 01257744910
Email: bethihoa.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Minh Tâm
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR:
Di động: 0915345672
Email: minhtam.ty.quangninh@gmail.com
Họ và tên: Lã Van Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0827666828
ĐTNR:
Di động: 0968169402
Email: phamthihuong.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân sư phạm Tin học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372920993
Email: binhtrank9@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Minh Châu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Văn Chè
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1
“DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN GIÁO DỤC STEM TRONG MÔN TOÁN LỚP 3 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018”
29/12/2024

CHUYÊN ĐỀ “DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN GIÁO DỤC STEM TRONG MÔN TOÁN LỚP 3 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018”
Tập huấn chữ kí số thực hiện thí điểm học bạ số ở Tiểu học
28/05/2024

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo. Ngày 28/5/2024, cán bộ, giáo viên trường tiểu học Phong Dụ đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc buổi tập huấn chữ ký số do đơn vị cung cấp chữ kí số Vina tổ chức.
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 -2024
24/05/2024

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024, trường Tiểu học Phong Dụ đã tổ chức buổi Lễ tổng kết năm học 2023-2024 và lễ ra trường cho học sinh lớp 5 niên khóa 2019-2024.
TỔNG KẾT HỌC SINH BÁN TRÚ CUỐI NĂM HỌC 2023 -2024
22/05/2024

Nhân dịp chuẩn bị kết thúc năm học, ngày 22/5/2024 được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, các em học sinh bán trú trường Tiểu học Phong Dụ đã được nhà trường tổ chức liên hoan cuối năm.
CHÀO ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI ĐẾN THĂM TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG DỤ
17/04/2024

CHÀO ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI ĐẾN THĂM TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG DỤ
“Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em”
15/04/2024

Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024
Giải cầu lông – bóng bàn của cán bộ, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và đào tạo huyện Tiên Yên năm học 2023 – 2024
13/04/2024

Cụm trường Phong Dụ tham gia Giải cầu lông – bóng bàn của cán bộ, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và đào tạo huyện Tiên Yên năm học 2023 – 2024
Chuyên đề Tin học
04/04/2024

Chuyên đề Tin học - Sử dụng ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Tin học lớp 3
Chuyên đề “Dạy học Tiếng Việt lớp 1”
21/03/2024

Trường Tiểu học Phong Dụ tổ chức chuyên đề “Dạy học Tiếng Việt lớp 1”
Trường Tiểu học Phong DụTưng bừng khai xuân đón chào năm mới Giáp Thìn 2024
15/02/2024

Trong không khí rộn ràng của Xuân Giáp Thìn, ngày 15/02/2024 (tức mùng 6 Tết), toàn thể giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Phong Dụ đã tổ chức buổi khai xuân gặp mặt đầu năm mới.
Công khai số điện thoại
20/01/2024

Công khai số điện thoại của BGH nhà trường
Phân công giảng dạy
20/01/2024

Phân công chuyên môn năm học 2023-2024
CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA BÀI HỌC “ EM VUI HỌC TOÁN’’ LỚP 1.
19/01/2024

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG DỤ VỚI CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA BÀI HỌC “ EM VUI HỌC TOÁN’’ LỚP 1.
TRƯỜNG TH PHONG DỤ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÁN HỌC QUA DẠNG BÀI ƯỚC LƯỢNG TÍNH”
21/12/2023

Chiều ngày 21/12/2023 trường TH Phong Dụ tổ chức thành công chuyên đề cấp trường “Phát triển năng lực toán học qua dạng bài Ước lượng tính”.
TRƯỜNG TH PHONG DỤ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIAO LƯU TIẾNG VIỆT CỦA CHÚNG EM CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM HỌC 2023 – 2024
01/12/2023

Ngày 01/12/2023, Trường TH Phong Dụ tổ chức thành công giao lưu Tiếng Việt của chúng em dành cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2023 - 2024.
CHUYÊN ĐỀ “ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2”
30/11/2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG DỤ TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ “SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2” THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018.
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG - GIẢI BÓNG ĐÁ CHO HỌC SINH
04/11/2023

Trong chuỗi hoạt động Hội khỏe phù đổng cấp trường, sáng ngày 04/11/2024, Trường Tiểu học Phong Dụ đã tổ chức Giải “Bóng đá mi ni ” năm học 2023-2024 dành cho học sinh khối 3 - 4 - 5.
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM 2023-2024
18/10/2023

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG DỤ NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2023-2024
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2023-2024
11/10/2023

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2024
“SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỌC LIỆU SỐ TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 4 – CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018”
10/10/2023

CỤM TRƯỜNG TH PHONG DỤ - TH&THCS ĐẠI DỰC 2 THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN “SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỌC LIỆU SỐ TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 4 – CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018”
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)