Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Tiểu học Phong Dụ
- Địa chỉ: Thôn Hua Cầu xã Phong Dụ huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333876150
- Hòm thư: c1ongdu2.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thphongdu2
Họ và tên: Nguyễn Dức Luân
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0333876310
Di động: 0945098498
Email: nguyenducluan.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Hồng Hồng Chuyên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333879150
ĐTNR: 0333.740161
Di động: 01239763545
Email: phamhongtham.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Quảng Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0949930101
Di động: 0949930101
Email: TranQuangSinh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên + Tổ phó CM khối 2/3
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0988141968
Di động: 0988141968
Email: hoangthihoa.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Tăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01694041967
Di động: 01694041967
Email: vithitang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0917821960
Email:
Họ và tên: Lê Quý Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01274514754
Di động: 01274514754
Email: lequyha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Câo Đẳng Âm nhạc
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0945097131
Di động: 0945097131
Email: nguyenthithuyanh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Tuất Bích
Chức vụ: Giá viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0984030156
Di động: 0984030156
Email: tranthituatbich.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Văn Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989885790
Email: duongvanhoang.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên ( tổ trưởng tổ 1)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01683348270
Di động: 01683348270
Email: hoangthihuong.pd2@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thắm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0944812587
Di động: 0944812587
Email: Camthithuy.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01672148907
Di động: 01672148907
Email: vukimdung.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Văn Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0984473785
Di động: 0984473785
Email: DuongVanPhuc.c1@tienyen.edu,vnhuc
Họ và tên: DƯƠNG THỊ YẾN
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01657494938
Di động: 01657494938
Email: duongthiyen.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Quế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01656353762
Di động: 01656353762
Email: vithique.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Văn Tiệu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01647717516
Di động: 01647717516
Email: hoangvantieu.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 0333740361
Di động: 0987980286
Email: nguyenthiminh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp Y tế
ĐTCQ: 0333875150
ĐTNR: 0976370227
Di động: 0976370227
Email: ytehien@gmail.com
Họ và tên: Bế Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư Phạm
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR: 01257744910
Di động: 01257744910
Email: bethihoa.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Minh Tâm
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333876150
ĐTNR:
Di động: 0915345672
Email: minhtam.ty.quangninh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Đức Luân
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lã Van Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes