Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường TH&THCS Điền Xá
- Địa chỉ: Xã Điền Xá - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.744.401
- Hòm thư: c12.dienxa.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcsdienxa
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Bí thư chi bộ, hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333744401
ĐTNR:
Di động: 01236998027
Email: Nguyenhanh.ty@gmail.com
Họ và tên: Nịnh Văn Yên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977082709
Email: ninhvanyen.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Xuân Quang
Chức vụ: TTCM tổ THCS
Trình độ đào tạo: Đại họp Sinh
ĐTCQ: 0333744401
ĐTNR:
Di động: 01698.955.781
Email: vuxuanqung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh
Chức vụ: Giáo viên THCS
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01235769639
Email: nguyenquangvinh.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Văn Nguyên
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01213332000
Email: nguyenvannguyen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên THCS, TPT Đội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01225236119
Email: phamthioanh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Thương
Chức vụ: Giáo viên THCS
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946161838
Email: hathithuong.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên THCS
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01658845246
Email: nguyenminhtuan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lại Thị Long
Chức vụ: Giáo viên THCS
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943.000.427
Email: Laithilong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà văn Đạo
Chức vụ: Giáo viên THCS, Tổ phó CM THCS
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01235769638
Email: havandao.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phan Đức Liêm
Chức vụ: Nhân viên TB-TV, Bí thư chi đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng TB
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01658367777
Email: phanducliem.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên THCS
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672608728
Email: luongthiha.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Nhi
Chức vụ: Giáo viên TH, TTCM tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685905771
Email: hathinhi.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: TTCM tổ 4.5
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984500906
Email: nguyenthiphuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Văn Hùng Diện
Chức vụ: GV Tiểu học, Trưởng ban TTND
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975..091.909
Email: hungdienqn@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Tuyết Mai
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975342224
Email: lethituyetmai.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Văn Kỳ
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01234180776
Email: hoangvanky.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01247853958
Email: buithigiang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Văn Tài
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238523972
Email:
Họ và tên: Đỗ Xuân Minh
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983235928
Email:
Họ và tên: Dương Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972887308
Email: duongthuhang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01684940498
Email: tothiminh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976136388
Email: tothikimthoa.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01642638333
Email: lethuhang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Sằn
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01699550858
Email: tranthisan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Văn Thông
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914.883.070
Email: havanthong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Lò
Chức vụ: Tổ trưởng CM tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974434406
Email: tothilo.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học, TK Hội Đồng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982753646
Email: hoangthiquynh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thế Vinh
Chức vụ: Nhân viên hành chính
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694.619.015
Email: tranthevinh.c12@tienyen.edu.vn
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes