Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Hà Lâu
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mnhalau
Họ và tên: Hà Thị Liên
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 0333744812
ĐTNR:
Di động: 0988335982 . 0919254188
Email:
Họ và tên: Lê Ngọc Hoà
Chức vụ: P.Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: SP Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01655376063
Email:
Họ và tên: Nịnh Thị Định
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: SP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238247398
Email:
Họ và tên: Vi Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966111621
Email:
Họ và tên: Lý Thị Lan
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972814384
Email:
Họ và tên: Bế Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01645208996
Email:
Họ và tên: GIáp Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672161761
Email:
Họ và tên: Lương Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649912236
Email:
Họ và tên: Vi Thị Luyện
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01638756979
Email: vithiluyen@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656277321
Email:
Họ và tên: Lý Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986622267
Email:
Họ và tên: Lại Thị Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659059546
Email:
Họ và tên: Đào Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969886790
Email:
Họ và tên: Kiểu Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986660178
Email:
Họ và tên: Lã Thị Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678582682
Email:
Họ và tên: Lại Thị Phú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01239430866 . 01695344882
Email:
Họ và tên: Nguyễn T. Mai Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01246866232
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678045088
Email:
Họ và tên: Tô Thị Lan
Chức vụ: Gaios viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688109748
Email:
Họ và tên: Nông Thị Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947211869
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01686209020
Email:
Họ và tên: Bế Thị Khang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973805976
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678803583
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983919300
Email:
Họ và tên: Hà Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649826870
Email:
Họ và tên: Vi Thị Cọ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678262451
Email:
Họ và tên: Kiều Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674177472
Email:
Họ và tên: Lý Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968275379
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01658524883
Email:
Họ và tên: Lý Thị Chang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659163609
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987033381
Email:
Họ và tên: Vi Thị Nhung
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948854856
Email:
Họ và tên: Trịnh Hồng Lam
Chức vụ: Y tế học đường
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974841112
Email:
Họ và tên: Hoàng Văn Lý
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01673148625
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Dần
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986512464
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hằng
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01668314399
Email:
Họ và tên: Lã Thị Lỵ
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01679169389
Email:
Họ và tên: Lã Thị Lùng
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: CS
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01695196081
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: SC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974492480
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes