Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Hà Lâu
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mnhalau
Họ và tên: Hà Thị Liên
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 0333744812
ĐTNR:
Di động: 0988335982 . 0919254188
Email:
Họ và tên: Lê Ngọc Hoà
Chức vụ: P.Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: SP Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01655376063
Email:
Họ và tên: Nịnh Thị Định
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: SP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238247398
Email:
Họ và tên: Vi Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966111621
Email:
Họ và tên: Lý Thị Lan
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972814384
Email:
Họ và tên: Bế Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01645208996
Email:
Họ và tên: GIáp Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672161761
Email:
Họ và tên: Lương Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649912236
Email:
Họ và tên: Vi Thị Luyện
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01638756979
Email: vithiluyen@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656277321
Email:
Họ và tên: Lý Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986622267
Email:
Họ và tên: Lại Thị Hùng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659059546
Email:
Họ và tên: Đào Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969886790
Email:
Họ và tên: Kiểu Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986660178
Email:
Họ và tên: Lã Thị Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678582682
Email:
Họ và tên: Lại Thị Phú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01239430866 . 01695344882
Email:
Họ và tên: Nguyễn T. Mai Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01246866232
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678045088
Email:
Họ và tên: Tô Thị Lan
Chức vụ: Gaios viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688109748
Email:
Họ và tên: Nông Thị Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947211869
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01686209020
Email:
Họ và tên: Bế Thị Khang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973805976
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678803583
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983919300
Email:
Họ và tên: Hà Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649826870
Email:
Họ và tên: Vi Thị Cọ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678262451
Email:
Họ và tên: Kiều Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674177472
Email:
Họ và tên: Lý Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968275379
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01658524883
Email:
Họ và tên: Lý Thị Chang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659163609
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987033381
Email:
Họ và tên: Vi Thị Nhung
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948854856
Email:
Họ và tên: Trịnh Hồng Lam
Chức vụ: Y tế học đường
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974841112
Email:
Họ và tên: Hoàng Văn Lý
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01673148625
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Dần
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986512464
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hằng
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01668314399
Email:
Họ và tên: Lã Thị Lỵ
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: TC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01679169389
Email:
Họ và tên: Lã Thị Lùng
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: CS
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01695196081
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: SC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974492480
Email:

TIN BÀI LẾ HỘI DÂN TỘC DAO – PHIÊN CHỢ HÀ LÂU năm 2022
05/12/2022

Lễ hội văn hóa, thể thao dân tộc Dao. Khai mạc chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu năm 2022 được tổ chức vào ngày 3, 4 tháng 11 năm 2022 thành công tốt đẹp. Để lại nhiều ấn tượng trong long du khách và người dân địa phương.
Kỷ niện ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
20/11/2022

Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của các thế hệ giáo viên và học sinh trên cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Trường Mầm non Hà Lâu đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng tới ngày lễ trọng đại này.
Hội thi xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp , an toàn, thân thiện năm học 2022-2023
18/11/2022

Môi trường giáo dục có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Nhận thức được vai trò to lớn đó, trong những năm qua bên cạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ, Trường MN Hà Lâu đã luôn chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện phù hợp gắn với truyền thống văn hóa của địa phương, đem lại không gian cho trẻ được trải nghiệm hiệu quả.
Chuyên đề Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non cấp huyện năm học 2022-2023
03/11/2022

Kỷ miệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam trường mần non Hà Lâu đã thực hiện tổ chức chuyện đề cấp huyện giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mâm non.
Kỷ niện ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
20/10/2022

Chiều ngày 20/10 được sự nhất trí của nhà trường, Công đoàn trường MN Hà Lâu tổ chức gặp mặt dâu rể cho công đoàn viên nhà trường.
Hội nghị công nhân viên chức người lao đọng năm học 2022-2023
08/10/2022

Ngày 7/10/2022 Trường MN Hà Lâu tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức người lao động thành công tốt đẹp.
Đại hội chi đoàn trường năm học 2022-2023
18/09/2022

Ngày 17/09/2022 chi đoàn trường Mầm non Hà Lâu long trọng tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2023.
Khai giảng năm học mới
05/09/2022

Ngày 5/9/2022 ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
Tổ chức lế khai giảng năm học 2020 - 2021
05/09/2020

Sáng ngày 05 tháng 9 năm 2020 trường mầm non Hà Lâu tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi mùa tựu trường. Cô và trò trường mầm non Hà Lâu đã có lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng nhưng vui tươi, ấm áp
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2019
10/12/2019

PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2019VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP TRONG TRƯỜNG HỌC.
04/11/2019

Hưởng ứng phong trào Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp, trường mầm non Hà Lâu tích cục cải tạo môi trường lớp học thân thiện, gần gũi với trẻ, tạo cho trẻ thích thú đến trường, mỗi một ngày đến trường là một ngày vui.
TỌA ĐÀM KỈ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 - 10
20/10/2019

Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2019, trường mầm non Hà Lâu tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống lịch sử 89 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019).
HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC - LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
08/10/2019

Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2019 trường mầm non Hà Lâu đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động năm học 2019 - 2020.
Khai giảng năm học 2019 - 2020
05/09/2019

Sáng ngày 05 tháng 9 năm 2019 trường mầm non Hà Lâu tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi mùa tựu trường. Cô và trò trường mầm non Hà Lâu đã có lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng nhưng vui tươi, ấm áp.
CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 3 NĂM 2019
12/04/2019

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 3 NĂM 2019
Trường mầm non Hà Lâu tổ chức cho CB,GV,NV khám sức khỏe định kì
10/11/2018

Ngày 03 tháng 11 năm 2018 trường mầm non Hà Lâu tổ chức cho cán bô, giáo viên, nhân viên khám sức khỏe định kì tại bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 10 NĂM 2018
01/11/2018

Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018 - 2019
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
01/11/2018

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG kỉ niệm 88 NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 -20/10/2018.
Trường mầm non Hà Lâu tổ chức chuyên đề "Giáo dục lễ giáo và vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non"
01/11/2018

Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2018 trường mầm non Hà Lâu tổ chức chuyên đề "Giáo dục lễ và vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non"
Trường mầm non Hà Lâu tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019
06/09/2018

Sáng ngày 05 tháng 9 năm 2018 trường mầm non Hà Lâu tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019.Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi mùa tựu trường. Cô và trò trường mầm non Hà Lâu đã có lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng nhưng vui tươi, ấm áp.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)