Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Tiên Lãng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: c1tienlang.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thtienlang
Họ và tên: Vũ Thị Minh Thúy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945098496
Email: vuminhthuy.ty@gmail.com
Họ và tên: Phạm Hồng Thắm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01239763545
Email: phamhongtham.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948312939
Email: Hoangthimy.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thành Trung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987553332
Email: tranthanhtrung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934352903
Email: nguyenloan.tyqn@gmail.com
Họ và tên: Lã Văn Kỳ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236001986
Email: tothiluyen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trương Mạnh Ninh
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Đoàn trường
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978743526
Email: zhangmengning87@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Viên
Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978434413
Email: levien.ty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo Viên - Tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967879476
Email: nguyenthuc1tl@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01635698983
Email: hongngocty@gmail.com
Họ và tên: Đặng Minh Xuân
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01235368998
Email: duyxuan5@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị châm
Chức vụ: Nhân viên Thư viện - Thiết bị - Tổ 1
Trình độ đào tạo: Đai học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915769288
Email: tranthicham.vanky@gmail.com
Họ và tên: Phan Thị Dịu
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919213326
Email: phanthidiu.ty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945097281
Email: nguyenthuhuonga.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688692344
Email: nguyenthilan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lã Thị Cao
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692014846
Email: lathicao.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Miên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876942
Di động: 01673584076
Email:
Họ và tên: Hà Trung Thông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943091561
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967115415
Email: lethihoa84.ty@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987909814
Email: dinhtuyetdr@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975411098
Email: dothanhtamdaiduc@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Bích Thảo
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01252043339
Email: hathao22@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên - tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333876474
ĐTNR:
Di động: 01687908869
Email: luongthihuyentytl@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thúy Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936876456
Email: vuthuyha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vy Thị Ly Na
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01287259812
Email: tranlyna1979@gmail.com
Họ và tên: Lương Đức Tùng
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912956026
Email: luongductung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm thị Vân
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01665883408
Email: phamthivanty1976@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Long
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Ngọc Hà
Chức vụ: Nhân viên hành chính - Tổ 4+5
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Toản
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thúy Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Ánh Túc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes