Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Tiên Lãng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: c1tienlang.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thtienlang
Họ và tên: Vũ Thị Minh Thúy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945098496
Email: vuminhthuy.ty@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948312939
Email: Hoangthimy.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nịnh Văn Yên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0203743013
Di động: 0977082709
Email: ninhvanyen@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Giang
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phan Thị Dịu
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919213326
Email: phanthidiu.ty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Toản
Chức vụ: Phó chủ tịch Công Đoàn- Tổ trưởng tổ 4+5
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934352903
Email: nguyenloan.tyqn@gmail.com
Họ và tên: Trần Thành Trung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987553332
Email: tranthanhtrung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trương Mạnh Ninh
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Đoàn trường
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978743526
Email: zhangmengning87@gmail.com
Họ và tên: Tô Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236001986
Email: tothiluyen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Viên
Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978434413
Email: levien.ty@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo Viên - Tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967879476
Email: nguyenthuc1tl@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Chức vụ: Tổ phó tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01635698983
Email: hongngocty@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Kim Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lã Văn Kỳ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị châm
Chức vụ: Nhân viên Thư viện - Thiết bị - Tổ 1
Trình độ đào tạo: Đai học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915769288
Email: tranthicham.vanky@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945097281
Email: nguyenthuhuonga.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Danh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902190668
Email: nguyenthituyetdanh.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Trung Thông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943091561
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967115415
Email: lethihoa84.ty@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975411098
Email: dothanhtamdaiduc@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Bích Thảo
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01252043339
Email: hathao22@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Miên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 2+3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333876942
Di động: 01673584076
Email:
Họ và tên: Phạm thị Vân
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01665883408
Email: phamthivanty1976@gmail.com
Họ và tên: Lương Đức Tùng
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912956026
Email: luongductung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Long
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987909814
Email: dinhtuyetdr@gmail.com
Họ và tên: Vy Thị Ly Na
Chức vụ: Giáo viên - Tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01287259812
Email: tranlyna1979@gmail.com
Họ và tên: Trần Ngọc Hà
Chức vụ: Nhân viên hành chính - Tổ 4+5
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thúy Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Ánh Túc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Văn Tiến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0814541732
Email: dangvantien.c2@gmail.com
Họ và tên: Phùng Văn Dần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987980286
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Đức
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: nguyenthiducty@gmai.com
Họ và tên: Chu Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Mạnh Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tuyết Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bế Văn Nam
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Trong
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Tổ phó tổ 4+5
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Trang
Chức vụ: Tổ phó tổ 1
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

NGOẠI KHÓA ĐIỂM PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM, NĂM HỌC 2022-2023
24/02/2023

Nhằm mục đích tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các quyền của trẻ em;Tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong học; hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời đối với trẻ bị bạo lực, xâm hại, đảm bảo vì quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ.
Chương trình Thiện nguyện "Trao yêu thương - Nhận nụ cười"
30/12/2022

Sáng ngày 30/12/2022 những ngày cuối cùng của năm 2022, thầy và trò trường Tiểu học Tiên Lãng rất vui mừng được đón đoàn thiện nguyện của Trường THCS Nguyễn Trãi thành phố Uông Bí.
Bài tuyên truyền phòng chống Bạo lục học đường tại trường Tiểu học
12/12/2022

Hiện nay, bạo lực học đường đang trở thành mối lo của phụ huynh, ngành giáo dục và toàn xã hội. Nó không chỉ diễn ra ở thành thị mà còn ở nông thôn, không chỉ có học sinh nam, mà cả học sinh nữ.
TRƯỜNG TH TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022 - 2023
12/10/2022

TRƯỜNG TH TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022 - 2023
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
03/10/2022

CB,GV,NV, học sinh trường TH Tiên Lãng thực hiện tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời Chủ đề: thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19.
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI, NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022-2023
30/09/2022

Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2022-2023 của Liên đội TH Tiên Lãng đã thành công tốt đẹp vào ngày 30/9/2022.
Tổ chức Tết TRung thu cho học sinh năm 2022
10/09/2022

Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh nhà trường năm 2022
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022 -2023
05/09/2022

Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023
Hoạt động chào mừng Kỉ niệm 81 năm Ngày sinh nhật Đội TNTP Hồ Chí Minh và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
17/05/2022

Hướng tới Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941_15/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890_19/5/2022), Liên Đội trường TH Tiên Lãng đã tổ chức chùm các hoạt động để chào mừng.
Hưởng ứng sân chơi Viêt chữ đẹp cùng Kun
19/04/2022

HƯỞNG ỨNG SÂN CHƠI VIẾT CHỮ ĐẸP VỚI CHỦ ĐỀ “CÙNG KUN LÀM VIỆC TỐT MỖI NGÀY” Thực hiện Công văn số 02HD/HĐĐTW về Hướng dẫn tham gia sân chơi viết chữ đẹp với chủ đề “Cùng KUN làm việc tốt mỗi ngày”, Liên đội trường TH Tiên Lãng đã triển khai tới tất cả các em học sinh toàn trường. Các em được các thầy cô hướng dẫn cách viết và nộp bài theo đúng quy định. Mặc dù, tại thời điểm diễn ra sân chơi tình hình dịch Covid – 19 tại địa phương diễn ra rất phức tạp, nhưng các em học sinh vẫn rất nhiệt tình và cố gắng tham gia. Sau khi tổng hợp, nhà trường đã gửi nộp 7 bài thi có chất lượng để gửi về BTC hội thi. Đây là sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện thêm chữ viết cũng như kỹ năng tham gia trực tuyến các hội thi do các cấp tổ chức. Một số hình ảnh bài dự thi của các em học sinh
Trao tặng quà cho các em học sinh khuyết tật của trường
19/04/2022

Hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2022.
Trao tặng quà cho các em học sinh khuyết tật của trường
19/04/2022

Hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2022.
Kế hoạch Tổ chức hội thi giới thiệu sách hay cấp trường và hưởng ứng Ngày hội văn hóa đọc năm 2022
08/04/2022

Thực hiện công văn số 320/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, trường TH Tiên Lãng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giao lưu “Giới thiệu sách hay cấp trường”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 như sau:
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG NHIỆM KỲ 2021 - 2022
28/09/2021

Thực hiện kế hoạch công tác chi Đoàn trường Tiểu học Tiên Lãng năm 2021-2022, chiều ngày 24 tháng 9 năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Tiểu học Tiên Lãng đã tiến hành Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2021- 2022.
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG NHIỆM KỲ 2021 - 2022
28/09/2021

Thực hiện kế hoạch công tác chi Đoàn trường Tiểu học Tiên Lãng năm 2021-2022, chiều ngày 24 tháng 9 năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Tiểu học Tiên Lãng đã tiến hành Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2021- 2022.
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG NHIỆM KỲ 2021 - 2022
28/09/2021

Thực hiện kế hoạch công tác chi Đoàn trường Tiểu học Tiên Lãng năm 2021-2022, chiều ngày 24 tháng 9 năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Tiểu học Tiên Lãng đã tiến hành Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2021- 2022.
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG NHIỆM KỲ 2021 - 2022
28/09/2021

Thực hiện kế hoạch công tác chi Đoàn trường Tiểu học Tiên Lãng năm 2021-2022, chiều ngày 24 tháng 9 năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Tiểu học Tiên Lãng đã tiến hành Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2021- 2022.
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG
10/09/2021

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG Sáng ngày 05/9/2021, trường tiểu học Tiểu học Tiên Lãng huyện Tiên Tiên đã long trọng tổ chức buổi Lễ khai giảng đón chào năm học mới 2021 -2022.
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG
10/09/2021

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG Sáng ngày 05/9/2021, trường tiểu học Tiểu học Tiên Lãng huyện Tiên Tiên đã long trọng tổ chức buổi Lễ khai giảng đón chào năm học mới 2021 -2022.
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG NĂM HỌC 2020-2021
20/10/2020

Chiều ngày 15/10/2020. Trường Tiểu học Tiên Lãng long trọng tổ chức Hội nghị CB,VC, NLĐ năm học 2020 - 2021 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCLĐ năm học qua 2019 - 2020, đồng thời đề ra Phương hướng, mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021...
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)