Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Đông Ngũ
- Địa chỉ: Thôn Đông Ngũ Hoa- Xã Đông Ngũ - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333745038
- Hòm thư: c2dongngu.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thcsdongngu
Họ và tên: Vũ Thị Mai
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm
ĐTCQ: 0333745038
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Trung Kên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333745423
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Xuân Hướng
Chức vụ: Tổ trưởng CM tổ Toán - Lý
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: phamvanhuong.c2@tienyen
Họ và tên: Đào Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vương Thị Nhanh Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Nhài
Chức vụ: Thư ký hội đồng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Chức vụ: TTCM tổ Văn - Sử
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Khánh
Chức vụ: Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phùng Hải Yên
Chức vụ: TPCM tổ Văn - Sử - Địa
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phan Thị Thuận
Chức vụ: TPCM tổ Sinh - Anh - Địa
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Yên
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Mừng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Kim Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Mận
Chức vụ: TTCM tổ Sinh - Anh - Hóa
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Văn Thuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Sầm Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Văn Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sử - Đoàn đội
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01288439293
Email: ngomai1287@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Bé
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp Y
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986027363
Email: phamnga278@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Quang Ngọ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Văn Thịnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01282297456
Email: tovanthinh.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nông Văn Nam
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Xuân Thuỳ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Đức Nhặt
Chức vụ: Hành chính
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Văn Hoà
Chức vụ: Giáo viên - TTND
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tằng Khìn Mùi
Chức vụ: Nhân viên Thư viện - Thiết bị
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Anh Văn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes