Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Đông Ngũ
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mndongngu
Họ và tên: Lục Thị Kim
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Hồng Thu
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ngoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Chung
Chức vụ: Giáo viên - TTCM1
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên - TPCM 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0347690691
ĐTNR:
Di động: 01647690691
Email:
Họ và tên: Lê Thị Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Loan Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kim Loan
Chức vụ: Giáo viên - TTCM3
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Hậu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ngọc Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên - TTCM2
Trình độ đào tạo: Đai học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thế Hậu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên - TPCM4
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên - Kiêm NV y tế
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Tỵ
Chức vụ: Giáo viên - TPCM1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chíu Nảy Tý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nình Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Quí
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Mai Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Kiều Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chíu Si Múi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên - TTCM4
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Viền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mai Tuyết Hồng
Chức vụ: NV kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

Tham gia giải Cầu lông - Bóng bàn
15/04/2024

Tham gia giải Cầu lông - Bóng bàn cán bộ viên chức, người lao động ngành giáo dục Đào tạo huyện Tiên Yên năm học 2023-2024
THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH NĂM HỌC 2023-2024
12/04/2024

Sáng ngày 12/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã tổng kết “Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh năm học 2023-2024”
XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON HẠNH PHÚC, LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
28/03/2024

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm là một việc làm cần thiết trong các cơ sở giáo dục Mầm non.
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGŨ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC THEO TIẾP CẬN ĐA VĂN HÓA
01/02/2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 của nhà trường, ngày 31 tháng 01 năm 2023 Trường Mầm non Đông Ngũ tổ chức chuyên đề "Giáo dục âm nhạc theo tiếp cận đa văn hoá" nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng bộ môn giáo dục âm nhạc nói riêng và chất lượng giáo dục trong nhà trường nói chung.
Trường mầm non Đông Ngũ tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm học 2023-2024
10/01/2024

Chiều ngày 12/01/2024, Trường Mầm non Đông Ngũ phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an huyện Tiên Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ tại đơn vị.
Tưng bừng "ngày hội sắc màu" của bé
30/12/2023

Sáng ngày 29/12/2023 trường Mầm non Đông Ngũ đã phối hợp cùng trường Mầm non Yên Than tổ chức “Ngày hội sắc màu” cho các bé. Ngày hội trải nghiệm sắc màu là dịp để các bé được thỏa sức sáng tạo, cùng ba mẹ và cô giáo tạo ra những tác phẩm nghệ thuật và bức tranh sinh động, hấp dẫn.
Nâng cao hoạt động chuyên môn cho giáo viên
22/12/2023

Sáng 21 tháng 12 năm 2023 trường Mâm non Đông Ngũ tổ chức 2 tiết dạy mẫu cho CB, GV, NV học tập, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm.
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024
16/12/2023

Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Mầm non Đông Ngũ đã tiến hành tổ chức “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023 - 2024”.
Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ
28/11/2023

Sáng ngày 27/11/2023, tại trường Mầm non Đông Ngũ tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng trường Mầm non Đông Ngũ.
Trường mầm non Đông Ngũ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2023
20/11/2023

“ Có một nghề bụi phấn dính đầy tay Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất Cũng để lại cho đời những trái thơm quả ngọt” Có một nghề thầm lặng những đêm thâu Bên đèn khuya miệt mài trang giáo án Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy Đó là nghề, nghề giáo tôi yêu.
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGŨ PHỐI KẾT HỢP VỚI PHỤ HUYNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VỆ SINH TẠO CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH , SẠCH , ĐẸP
21/10/2023

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngay từ đầu năm trường mầm non Đông Ngũ luôn làm tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Một trong những nội dung đó chính là việc phụ huynh tham gia đóng góp ngày công lao động để giúp nhà trường tôn tạo lại cảnh quan, tạo môi trường bên trong và ngoài lớp học cho trẻ.
Hoạt động chào mừng ngày 20/10/2023 của trường mầm non Đông Ngũ
20/10/2023

Phụ nữ trường mầm non Đông Ngũ phát huy tinh thần Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
MN Đông Ngũ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ
18/10/2023

Hoạt động trải nghiệm là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có. Như vậy, thông qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó hình thành những năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm.
VUI TẾT TRUNG THU CỦA CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGŨ
29/09/2023

Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu năm 2023, Sáng ngày 28/9/2023, Trường Mầm non Đông Ngũ đã tổ chức chương trình “Bé vui Tết Trung thu”.
Danh sách CB-GV-NV năm học 2023-2024
15/09/2023

Danh sách CB-GV-NV năm học 2023-2024
Trường Mầm non Đông Ngũ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024
06/09/2023

Sáng 5/9/2023, trường Mầm non Đông Ngũ tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có các vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh, các cô giáo cùng các em học sinh.
Chiến lược phát triển giáo dục trường MN Đông Ngũ giai đoạn 2021-2026 và tầm nhìn đến năm 2030
19/02/2022

Chiến lược phát triển giáo dục trường Mầm non Đông Ngũ giai đoạn 2021-2026 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày các cô được tôn vinh
10/12/2018

Như thường lệ, mỗi năm có 1 ngày, ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày các thày cô giáo được tôn vinh. Trường MN Đông Ngũ đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày NGVN thành công tốt đẹp, để nhằm tôn vinh nghề cao quý, động viên các CB,GV,NV cố gắng hết mình để đem lại cho xã hội những bông hoa tươi thắm, những người con tạo nên đất nước ngày mai luôn tươi sáng giàu đẹp...
Hội thi ttrwng bàng đồ dùng, đồ chơi tự tạo
10/12/2018

Ngày 07/12/2018, trường MN Đông Ngũ đã tổ chức thành công buổi trưng bày đồ dùng, đồ chơi tự tạo. Hội thi đã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch số 84/KH-MNĐN và có thể lệ của hội thi, có thang điểm chấm thi cho các đội tham gia trưng bày.
Một số hình ảnh ngày Khai giảng năm học 2018-2019
17/09/2018

Trong không khí tưng bừng của các em học sinh cả nước, 5/9 - ngày toàn dân đưa trẻ đến trường tạo cho các em học sinh có thêm khí thế, hào hứng muốn đến trường và nâng cao tầm quan trọng của ngành giáo dục. Trường Mn Đông Ngũ tổ chức ngày hội đến trường của bé trong thòi gian ngắn gọn và đầy ý nghĩa. Cùng với ngày hội, rất vinh dự cho nhà trường có sự hiện diện đầy đù của các cơ quan ban ngành địa phương, đại diện Hội cha mẹ học sinh, 72 cacsn bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các cháu học sinh khu chính. Hòa chung với không khí ngày hội, trường tổ chức các tiết mục văn nghệ sôi động do các cháu học sinh trong đội văn nghệ nhà trường và cô giáo Nông Thị Hòa biểu diễn rất đáng yêu, ngộ nghĩnh và đẹp mắt đã thu hút được sự chú ý của các cháu học sinh, cha mẹ các cháu và các vị đại biểu về dự, các tiết mục văn nghệ còn lan tỏa được uy tin của nhà trường đến tất cả các phụ huynh trên địa bàn và nâng cao tỷ lệ trẻ ra lớp. Sau các tiết mục văn nghẹ là đ/c Hiệu trưởng Lục Thị Kim lên đọc thư của Chủ tịch nước và tuyên bố khai giảng năm học mới với khí thế vui tươi phấn khởi. Sau cùng các cháu còn được các cơ quan, ban, ngành, Hội cha mẹ tặng quà liên hpan trong ngày khai giảng. Thật là một ngày hội đầy ý nghĩa đối với các cô, trò trường MN Đông Ngũ, tập thể nhà trường luôn quyết tâm hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm học. Qua đây tôi cũng xin gửi lời chúc tới tập thể CB,GV,NV nhà trường luôn luôn khỏe mạnh, đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không nề hà khó khăn để đi đến đích, chèo lái nhũng kiến thức, những kỹ năng và tình cảm yêu thương tới các con thân yêu, chúc một năm học thành công rực rỡ...
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)