Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Đông Ngũ
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mndongngu
Họ và tên: Vi Thị Lợi
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333745666
ĐTNR:
Di động: 0967790982
Email: vithiloi.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nông Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333745666
ĐTNR:
Di động: 01647690691
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes