Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường phổ thông cơ sở Đồng Rui
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcsdongrui
Họ và tên: VŨ THỊ MAI
Chức vụ: HIỆU TRƯỞNG
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333746286
ĐTNR:
Di động: 01682829688
Email: vuthimai.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Tư
Chức vụ: Hiệu trưởng trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238247468
Email:
Họ và tên: Lý Văn Chìu
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ: 0333746074
ĐTNR:
Di động:
Email: lyvanchiu.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Duy Đông
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906050983
Email:
Họ và tên: PHẠM VĂN BIÊN
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: SINH
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333746125
Di động: 01678506774
Email: phamvanbien79@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Ngát
Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912978456
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Ngoãn
Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn trường
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977834885
Email:
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NĂM
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: VĂN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945214866
Email:
Họ và tên: Sầm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649870987
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692136024
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Mùi
Chức vụ: Giáo viên trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948574168
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678924868
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919212085
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674204086
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666726012
Email:
Họ và tên: HOÀNG THỊ NGA
Chức vụ: GIÁO VIÊN
Trình độ đào tạo: VĂN - SỬ- GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tuyên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó chuyên môn 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: LƯU ĐÌNH THẢNH
Chức vụ: TT
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Miền
Chức vụ: TTCM1 trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948275016
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Ái Xuân
Chức vụ: Giáo viên trường MN Đồng Rui
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01636735356
Email:
Họ và tên: SÁI THỊ HIỀN
Chức vụ: GIÁO VIÊN
Trình độ đào tạo: TIỂU HỌC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: TRỊNH THỊ GÁI
Chức vụ: GIÁO VIÊN
Trình độ đào tạo: TIỂU HỌC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982621634
Email: trinhthigai.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: HẦ THỊ HỒNG
Chức vụ: GIÁO VIÊN
Trình độ đào tạo: ÂM NHẠC
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: ĐẶNG THỊ DUNG
Chức vụ: GIÁO VIÊN
Trình độ đào tạo: MĨ THUẬT
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo Viêm
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Nhật Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mạc Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Dường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Xoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Tỉnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes