Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Hải Lạng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thcshailang
Họ và tên: Nguyễn Văn Thượng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Quản lý
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR: 0333743050
Di động: 01663133926
Email: nguyenvanthuong.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR:
Di động: 0912002567
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ văn
ĐTCQ: 033.3743.475
ĐTNR:
Di động: 0917628248
Email: Hoangthuthuy.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Mỹ Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - Sử
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR: 0333876157
Di động: 0972889593
Email: nguyenmyle.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR:
Di động: 01694786742
Email: vuthithuthao.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lại Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Xã hội
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 033.3743.745
ĐTNR: 033.3740.743
Di động: 01698.497.088
Email: laithituyetnhung.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 033.3743.475
ĐTNR: 0333.740.530
Di động: 0165.4090.689
Email: nguyenthiphuong.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: La Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Địa - Kỹ
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.741.362
Di động:
Email: lakimoanh.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Địa
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.743.022
Di động:
Email: nguyenthitoloan.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Thị Hiền Hà
Chức vụ: Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Mĩ thuật
ĐTCQ: 0333.743.745
ĐTNR:
Di động: 01668.654.084
Email: duongthihienha.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Văn Khải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR:
Di động: 0936.181.234
Email: dinhvankhai.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.740.581
Di động: 01636.689.886
Email: nguyenthikimthoa.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.743.043
Di động:
Email: lethidung.c2@tienyen.com.vn
Họ và tên: Ngô Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR:
Di động: 0985.699.782
Email: ngothituyet.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Hoá- Địa
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR: 0333.743.034
Di động:
Email: nguyenthituyet.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Sển Thị Sáu
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Thiết bị - Thư viện
ĐTCQ: 0333.743.475
ĐTNR:
Di động: 0984691826
Email: senthisau.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Xuân Việt
Chức vụ: TTCM- Bí thư Chi Đoàn
Trình độ đào tạo: SP Vật Lý
ĐTCQ: 0333743475
ĐTNR:
Di động: 01646741083
Email: hoangxuanviet.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phương Thanh Tùng
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
Chức vụ: GIáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: VŨ THỊ MAI
Chức vụ: HIỆU TRƯỞNG
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: HOÀNG THỊ LAN
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914881819
Email: hoangthilan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: LƯƠNG THỊ VIỆT
Chức vụ: TTCM tổ tự nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: HOÀNG VĂN DŨNG
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: TRẦN THỊ THU HÀ
Chức vụ: Thư ký HĐ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM DUNG
Chức vụ: tổ phó
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947539142
Email: gaigia2584@gmail.com
Họ và tên: TRẦN VĂN QUẢNG
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983768886
Email:
Họ và tên: TRẦN THỊ NINH
Chức vụ: GIáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: LÊ THỊ THU TRANG
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: QUÁCH THU HOÀI
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: PHẠM XUÂN THỊNH
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: VŨ THỊ ÁNH
Chức vụ: GIáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: KIỀU THỊ KIM LIÊN
Chức vụ: Nhân viên TB-TV
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: VŨ XUÂN QUANG
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: TRỊNH VĂN NĂM
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
30/05/2024

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
30/05/2024

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH "RUNG CHUÔNG VÀNG"
20/05/2024

TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH "RUNG CHUÔNG VÀNG"
TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH "RUNG CHUÔNG VÀNG"
20/05/2024

TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH "RUNG CHUÔNG VÀNG"
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ “ HỌC TẬP BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN; CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ ”
17/05/2024

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ “ HỌC TẬP BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN; CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ ”
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ “ HỌC TẬP BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN; CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ ”
17/05/2024

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ “ HỌC TẬP BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN; CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ ”
NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 3 NĂM 2024
22/04/2024

NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 3 NĂM 2024
NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 3 NĂM 2024
22/04/2024

NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 3 NĂM 2024
TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
02/11/2023

TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
02/11/2023

TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
HỘI THI “VẼ TRANG TRÍ NÓN LÁ” CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
16/10/2023

HỘI THI “VẼ TRANG TRÍ NÓN LÁ” CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
07/10/2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
07/10/2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
08/09/2023

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
08/09/2023

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG NĂM HỌC 2023 -2024
05/09/2023

LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG NĂM HỌC 2023 -2024
LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG NĂM HỌC 2023 -2024
05/09/2023

LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG NĂM HỌC 2023 -2024
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2023 – 2028
16/03/2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2023 – 2028
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2023 – 2028
16/03/2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2023 – 2028
HỘI THI CẮM HOA NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
06/03/2023

HỘI THI CẮM HOA NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 TRƯỜNG THCS HẢI LẠNG
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)