Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường TH&THCS Đại Thành
- Địa chỉ: Xã Đại Thành - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0336528857
- Hòm thư: c12daiduc2.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcsdaithanh
Họ và tên: Kiều Thị Định
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01233616386 - 0977616386
Email: kieuthidinh1970@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Thủy
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978866916
Email: hoangthithuy.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Tuấn Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01213331433
Email: le.huong.anh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền
Chức vụ: Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01237743239
Email: nguyenthuhien.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Trọng Bảo
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 4-5
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 123
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes