Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Tiên Lãng
- Địa chỉ: Thôn Thác Bưởi II, Tiên Lãng, Tiên Yên, Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333 876 694
- Hòm thư: mntienlang.ty.quangninh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mntienlang
Họ và tên: Sầm Thị Xuân
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 033 3876 694
ĐTNR:
Di động: 01128 270 171
Email: Samthixuan@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Hoa Hương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236756369
Email: Hoanghoahuong@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0949 504 677
Email: Phamthithuy.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948 617 678
Email: Tranthithuhang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Lại
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01635 601 216
Email: Hoangthilai.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876694
ĐTNR:
Di động: 0975 202592
Email: Nguyenthithao.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR: 0333 876 126
Di động: 0983 876 126
Email: Lethivinh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đào Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0949 928 227
Email: Daothihong.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vy Bích Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm nhà trẻ mẫu giáo
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0916 503 804
Email: Vybichvan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Bút
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0125 723 0999
Email: Hoangthibut.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Thanh
Chức vụ: Bí thư chi đoàn
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01697 170 396
Email: Hathithanh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nuyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0983 644 008
Email: Nguyenthithuhang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01238 075 592
Email: Phamthingoc.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01683 975 771
Email: Nguyenthithuhuong.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Tần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động:
Email: Hoangthitan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01236 998 020
Email: Nguyenthimai.c0@tienyen.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01263 467 606
Email: Nguyenthibinh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0948 617 678
Email: Tranthithuhang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01688 303 548
Email: Nguyenthingoan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01288 215 638
Email: Hathimen.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01216 417 682
Email: nguyenthituan@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694 798 748
Email:
Họ và tên: Ty Thị Tuyết
Chức vụ: Gáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: Tytuyet.mntl@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Yến
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01687 219 998
Email: Phamyen.mntl@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Ngoc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường Mầm non Tiên Lãng được thành lập từ năm 1984, trụ sở chính đạt tại thôn Thác Bưởi 2, Tiên Lãng, Tiên Yên, Quảng Ninh
Năm học 2016-2017 trường có 5 điểm trường, với 14 nhóm lớp và 37 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Tên hoạt động: Toán So sánh, phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
05/02/2023

ĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Tên hoạt động: Toán So sánh, phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc Hoạt động bổ trợ: Bài thơ: Bác nông dân
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Tên hoạt động: Toán So sánh, phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
05/02/2023

ĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Tên hoạt động: Toán So sánh, phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc Hoạt động bổ trợ: Bài thơ: Bác nông dân
KẾ HAOCHJ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2022-2023
31/01/2023

Căn cứ Công văn 999/PGDĐT-MN ngày 19/9/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022-2023; Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-MNTL, ngày 22/9/2022 của trường Mầm non Tiên Lãng về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.Trường Mầm non Tiên Lãng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
Tên hoạt động: Vận động VĐM: Bật qua vật cản Trò chơi: (TCV Đ: Vận chuyển lương thực về kho). Hoạt độn
21/01/2023

Tên hoạt động: Vận động Tên hoạt động: Vận động VĐM: Bật qua vật cản Trò chơi: (TCV Đ: Vận chuyển lương thực về kho). Hoạt động bổ trợ: Âm nhạc: Các bài hát đô remon, bé khỏe bé ngoan, nhạc Yoga, nhạc sàn Hoạt động bổ trợ: Âm nhạc: Các bài hát đô remon, bé khỏe bé ngoan, nhạc Yoga, nhạc sàn
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP, HỖ TRỢ
10/01/2023

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP, HỖ TRỢ THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM “GD LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA TRƯỜNG MẦM NON TIÊN LÃNG VÀ MẦM NON ĐÔNG HẢI NĂM HỌC 2022-2023
báo cáo chuyên đè PTTCKNXH
21/10/2022

CHUYÊN ĐỀ PTTCKNXH
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON
21/10/2022

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON Tổ chuyên môn I: Trường MN Tiên Lãng TY-QN
Tuyên truyền
19/10/2022

tuyên truyền dịch bệnh
Trường đã tổ chức thành công buổi lễ khai giảng năm học mới 2022-×023
11/10/2022

Ngày 5/9/2022,Trường MN Tiên Lãng đã tổ chức lễ khai giảng lấy tên là ngày hội đêna trường của bé
Bé vui Trung thu
11/10/2022

Ngày 15/8, Trường MN Tiên Lãng tổ chức Tết Trung thu cho các bé với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi và có lãng đạo xã,đại diện cha mẹ trẻ đến dự
Bé vui Trung thu
11/10/2022

Ngày 15/8, Trường MN Tiên Lãng tổ chức Tết Trung thu cho các bé với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi và có lãng đạo xã,đại diện cha mẹ trẻ đến dự
Tết Trung Thu
11/10/2022

Bé vui trung thu
Thao giảng chào mừng ngày Phụ nữ VN
11/10/2022

Đợt thao giảng diễn ra từ ngày 11/10 đến hết ngày 19/10.
KẾ HOẠCH Thực hiện các chuyên đề năm học 2022-2023
10/10/2022

KẾ HOẠCH Thực hiện các chuyên đề năm học 2022-2023 Thực hiện kế hoạch số 92/KH-MNTL ngày 20/9/2022 của trường Mầm non Tiên Lãng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Nhà trường thực hiện các chuyên đề cụ thể như sau: (1) Giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ. (2) Giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ (3) Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
KẾ HOẠCH MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TRƯỜNG, LỚP NĂM HỌC 2022-2023
05/10/2022

KẾ HOẠCH MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TRƯỜNG, LỚP NĂM HỌC 2022-2023 - Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-MNTL ngày 20/9/2022 của trường Mầm non Tiên Lãng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; - Căn cứ tình hình thực tế của trường Mầm non Tiên Lãng, nhà trường xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị trường lớp năm học 2022-2023 cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bán trú, năm học 2022-2023
01/10/2022

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bán trú, năm học 2022-2023 Căn cứ Văn bản số 2574/SGDĐT-GDTXMN ngày 14/9/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2022-2023; Căn cứ Hướng dẫn số 999/PGDĐT-MN ngày 19/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Yên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện; Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-MNTL, ngày 20/9/2022 của trường Mầm non Tiên Lãng về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của nhà trường trong việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ tại trường. Trường Mầm non Tiên Lãng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bán trú năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023
28/09/2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023 Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 09/08/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ Văn bản số 2574/SGDĐT-GDTXMN ngày 14/9/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2022-2023; Căn cứ Hướng dẫn số 999/PGDĐT-MN ngày 19/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Yên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện; Căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Trường MN Tiên Lãng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
CBGVNV NHÀ TRƯỜNG LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2022-2023
30/08/2022

Ngày 16,17 các điểm trường tiến hành quét sơn đồ chơi ngoài trời, trang trí tạo môi trường bên trong và bên ngoài khang trang sạch sẽ để đón trẻ đến trường.
CBGVNV NHÀ TRƯỜNG LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2022-2023
30/08/2022

Ngày 16,17 các điểm trường tiến hành quét sơn đồ chơi ngoài trời, trang trí tạo môi trường bên trong và bên ngoài khang trang sạch sẽ để đón trẻ đến trường.
CBGVNV NHÀ TRƯỜNG LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2022-2023
30/08/2022

Ngày 16,17 các điểm trường tiến hành quét sơn đồ chơi ngoài trời, trang trí tạo môi trường bên trong và bên ngoài khang trang sạch sẽ để đón trẻ đến trường.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)