Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Tiên Lãng
- Địa chỉ: Thôn Thác Bưởi II, Tiên Lãng, Tiên Yên, Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333 876 694
- Hòm thư: mntienlang.ty.quangninh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mntienlang
Họ và tên: Sầm Thị Xuân
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 033 3876 694
ĐTNR:
Di động: 01128 270 171
Email: Samthixuan@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Hoa Hương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01236756369
Email: Hoanghoahuong@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0949 504 677
Email: Phamthithuy.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948 617 678
Email: Tranthithuhang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Lại
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01635 601 216
Email: Hoangthilai.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876694
ĐTNR:
Di động: 0975 202592
Email: Nguyenthithao.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR: 0333 876 126
Di động: 0983 876 126
Email: Lethivinh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đào Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0949 928 227
Email: Daothihong.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vy Bích Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm nhà trẻ mẫu giáo
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0916 503 804
Email: Vybichvan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Bút
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0125 723 0999
Email: Hoangthibut.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Thanh
Chức vụ: Bí thư chi đoàn
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01697 170 396
Email: Hathithanh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nuyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0983 644 008
Email: Nguyenthithuhang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01238 075 592
Email: Phamthingoc.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01683 975 771
Email: Nguyenthithuhuong.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Tần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động:
Email: Hoangthitan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01236 998 020
Email: Nguyenthimai.c0@tienyen.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01263 467 606
Email: Nguyenthibinh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 0948 617 678
Email: Tranthithuhang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01688 303 548
Email: Nguyenthingoan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01288 215 638
Email: Hathimen.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333 876 694
ĐTNR:
Di động: 01216 417 682
Email: nguyenthituan@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694 798 748
Email:
Họ và tên: Ty Thị Tuyết
Chức vụ: Gáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: Tytuyet.mntl@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Yến
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01687 219 998
Email: Phamyen.mntl@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Ngoc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường Mầm non Tiên Lãng được thành lập từ năm 1984, trụ sở chính đạt tại thôn Thác Bưởi 2, Tiên Lãng, Tiên Yên, Quảng Ninh
Năm học 2016-2017 trường có 5 điểm trường, với 14 nhóm lớp và 37 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
KẾ HAOCHJ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2022-2023
31/01/2023

Căn cứ Công văn 999/PGDĐT-MN ngày 19/9/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022-2023; Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-MNTL, ngày 22/9/2022 của trường Mầm non Tiên Lãng về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.Trường Mầm non Tiên Lãng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
báo cáo chuyên đè PTTCKNXH
21/10/2022

CHUYÊN ĐỀ PTTCKNXH
Tuyên truyền
19/10/2022

tuyên truyền dịch bệnh
Trường đã tổ chức thành công buổi lễ khai giảng năm học mới 2022-×023
11/10/2022

Ngày 5/9/2022,Trường MN Tiên Lãng đã tổ chức lễ khai giảng lấy tên là ngày hội đêna trường của bé
Bé vui Trung thu
11/10/2022

Ngày 15/8, Trường MN Tiên Lãng tổ chức Tết Trung thu cho các bé với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi và có lãng đạo xã,đại diện cha mẹ trẻ đến dự
Bé vui Trung thu
11/10/2022

Ngày 15/8, Trường MN Tiên Lãng tổ chức Tết Trung thu cho các bé với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi và có lãng đạo xã,đại diện cha mẹ trẻ đến dự
Tết Trung Thu
11/10/2022

Bé vui trung thu
Thao giảng chào mừng ngày Phụ nữ VN
11/10/2022

Đợt thao giảng diễn ra từ ngày 11/10 đến hết ngày 19/10.
CBGVNV NHÀ TRƯỜNG LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2022-2023
30/08/2022

Ngày 16,17 các điểm trường tiến hành quét sơn đồ chơi ngoài trời, trang trí tạo môi trường bên trong và bên ngoài khang trang sạch sẽ để đón trẻ đến trường.
CBGVNV NHÀ TRƯỜNG LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2022-2023
30/08/2022

Ngày 16,17 các điểm trường tiến hành quét sơn đồ chơi ngoài trời, trang trí tạo môi trường bên trong và bên ngoài khang trang sạch sẽ để đón trẻ đến trường.
CBGVNV NHÀ TRƯỜNG LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2022-2023
30/08/2022

Ngày 16,17 các điểm trường tiến hành quét sơn đồ chơi ngoài trời, trang trí tạo môi trường bên trong và bên ngoài khang trang sạch sẽ để đón trẻ đến trường.
CBGVNV NHÀ TRƯỜNG LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2022-2023
30/08/2022

Ngày 16,17 các điểm trường tiến hành quét sơn đồ chơi ngoài trời, trang trí tạo môi trường bên trong và bên ngoài khang trang sạch sẽ để đón trẻ đến trường.
Tạo môi trường hoạt động ngoài trời
20/12/2021

Sau khi trẻ nghỉ dịch quay trở lại trường, các CBGVNV trong nhà trường đã tạo môi trường hoạt động tại khu vui chơi ngoài trời để các con hứng thú đến trường, lớp. Các lớp tại điểm trường chính luân phiên cho trẻ ra chơi sao cho không để 2 lớp cùng chơi cùng 1 thời điểm.
Chúc mừng chị em nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
19/11/2021

Thư chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam của Bí thư - Chủ tịch huyện Tiên Yên
Đại hội Chi đoàn
30/10/2021

Đại hội chi đoàn đã diễn ra vào ngày 30/10/2021 và thành công tốt đẹp
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của nhà trường
19/10/2021

Ngày 25/9/2021 Trường Mầm non Tiên Lãng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và được PGD phê duyệt
TẠO MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI, VẼ TRANH TƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020
21/11/2019

Tháng 10/2019, được sự chỉ đạo và hưởng ứng phong trào vẽ tranh tường, nhà trường đã huy động các lực lượng là các giáo viên có năng khiếu vẽ, tô màu để thực hiện.
20/11/2019 tại trường MN Tiên Lãng
21/11/2019

Ngày 20/11/2019, được sự chỉ đạo và đồng ý của lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên, trường MN Tiên Lãng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 1982-2019
Cuộc thi cô trò tài năng
21/11/2019

Trưng bày đồ dùng để tham gia hội thi Cô trò tài năng cụm 4
TRƯỜNG MẦM NON TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
10/10/2017

Thực hiện Công văn số 917/PGD&ĐT ngày 26/9/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lao động năm học 2017-2018; Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ năm học, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ”. Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 13h30 ngày 9/10/2017, trường MN Tiên Lãng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017-2018.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)