Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Đông Ngũ 1
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thdongngu1
Họ và tên: Tô Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Văn Chu
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Phương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01272799308
Email:
Họ và tên: Tô Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974695205
Email:
Họ và tên: Đỗ Tuấn Cường
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978896179
Email:
Họ và tên: Tô Thị Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hợi
Chức vụ: TPT Đội
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01699020102
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thì
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Liễu
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mã Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Dinh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Kim
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333745082
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Hương Huệ
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc
Trình độ đào tạo: Sư Phạm Âm nhạc
ĐTCQ: 0333745082
ĐTNR:
Di động: 01274541737
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Minh Thư
Chức vụ: Giáo viên Mỹ Thuật
Trình độ đào tạo: Sư phạm mỹ thuật
ĐTCQ: 0333745082
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Văn Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333745082
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Văn Lợi
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698579430
Email:
Họ và tên: Tô Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Tương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thùy
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Thanh ÁI
Chức vụ: Y Tế Học đường
Trình độ đào tạo: Y tế điều dưỡng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Thị Thanh Mai
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm mỹ thuật
ĐTCQ: 0333 745 082
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes