Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường TH&THCS Đại Dực
- Địa chỉ: Thôn Khe Lục - Xã Đại Dực - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3744.098
- Hòm thư: c12daiduc1.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcsdaiduc
Họ và tên: Quách Văn Thụy
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 033 3744 042
ĐTNR:
Di động: 0915 583 985
Email: quachvanthuy.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Phúc
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: SP tiểu học
ĐTCQ: 033 3744 042
ĐTNR:
Di động: 0912 529 408
Email: tranthiphuc.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Ngọc Quân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 033 3744 042
ĐTNR:
Di động:
Email: dinhngocquan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đàm Lệ Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP tiểu học
ĐTCQ: 033 3744 042
ĐTNR:
Di động:
Email: damlequyen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Văn Toản
Chức vụ: Tổ phó tổ 4 + 5
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333 744 042
ĐTNR:
Di động: 0914018670
Email: nguyenvantoan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Sằn A Mộc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333744042
ĐTNR: 0333744012
Di động: 012687693522
Email:
Họ và tên: Nình Văn Thin
Chức vụ: Giáo viên giảng dạy
Trình độ đào tạo: sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333744042
ĐTNR:
Di động: 01233037622
Email: ninhvanthin.c122@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Khánh
Chức vụ: Giáo viên TPT
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes