Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường TH&THCS Đại Dực
- Địa chỉ: Thôn Khe Lục - Xã Đại Dực - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3744.098
- Hòm thư: c12daiduc1.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcsdaiduc
Họ và tên: Quách Văn Thụy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 033 3744 042
ĐTNR:
Di động: 0915 583 985
Email: quachvanthuy.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Thúy Hoàn
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975376209
Email: hle773@gmail.com
Họ và tên: Tô Văn Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387236638
Email: tovanhoa76@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Nhài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư pham
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987391106
Email: huongnhai30@gmail.com
Họ và tên: Phùng Hải Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945899822
Email: phunghaiyen.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lục Thị Hoàng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946315168
Email: lucthihoang@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Bé
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0949930142
Email: hathibe2020@gmail.com
Họ và tên: Đỗ quang Ngọ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389021078
Email: quangngo25@gmail.com
Họ và tên: Vũ Văn Thuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đảng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984926960
Email: vuvanthuyet.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nình Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979065270
Email: hangninh92@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947749550
Email: phamluyen059@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Hải Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0368810907
Email: hoanghaihadh@gmail.com
Họ và tên: Chìu Tài Múi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0376216110
Email: chiumuithdh@gmail.com
Họ và tên: Lỷ Văn Quạn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0375247347
Email: lyvanquan.daiduc@gmail.com
Họ và tên: Trần Ngọc Diệu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379139538
Email: trandieu79@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987519233
Email: buidung.dh@gmail.com
Họ và tên: Hà Văn Hiệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379584732
Email: havanhiepmore@gmail.com
Họ và tên: Lương Văn Lợi
Chức vụ: Tổ Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988808385
Email: luongloi.dn11@gmail.com
Họ và tên: Tô Minh Nghĩa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Họa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942365181
Email: tonghiadn@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Nguyên
Chức vụ: Tổ phó
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967344246
Email: phamnguyendn1@gmail.com
Là đơn vị trường nằm ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn huyện Tiên Yên. 100% Học sinh là dân tộc thiểu số (Sán chỉ), gồm 3 cơ sở trường, với gần 300 HS hàng năm.
PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI DỰC, GIAI ĐOẠN 2018 – 2023
18/06/2023

Trường TH&THCS Đại Dực đóng tại địa chỉ thôn Khe Lục xã Đại Dực huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh. Trường được thành lập những năm 60 của thế kỷ XX, tiền thân là trường cấp I xã Đại Dực. Trải qua quá trình tách và sáp nhập xã, trường đã đổi qua nhiều tên gọi khác nhau và tên gọi trường TH&THCS Đại Dực 1 được đổi từ năm 2020 đến nay
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ÂM, VẦN TRONG MÔN TIẾNG VIỆT
05/01/2022

Trong môn tiếng Việt nói chung và ở lớp 1 nói riêng thì kĩ năng đọc viết là vô cùng quan trọng
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 4 +5
14/12/2021

TH&THCS Đại Dực 1 tổ chức chuyên đề dạy học để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 4 +5
14/12/2021

TH&THCS Đại Dực tổ chức chuyên đề “Rèn phát âm đúng cho học sinh dân tộc thiểu số qua môn tập đọc"
Lễ khai giảng năm học mới – năm học 2021 - 2022.
01/12/2021

Trường TH&THCS Đại Dực 1 long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới – năm học 2021 - 2022.
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI DỰC 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 - 2022
09/10/2021

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/LT-LĐLĐ-PGD&ĐT ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Liên đoàn Lao động, Phòng GD&ĐT Tiên Yên V/v: phối hợp tổ chức hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2021 – 2022
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021
09/10/2021

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 diễn ra từ ngày 01 đến 07/10/2021 với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”
GIAO LƯU TIẾNG VIỆT CỦA CHÚNG EM DÀNH CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ
26/04/2021

Thực hiện công văn 368/PGDĐT ngày 31/3/2021 của phòng giáo dục đào tạo huyện Tiên Yên về việc tổ chức "Giao lưu tiếng Việt của chúng em" dành cho học sinh dân tộc thiểu số, năm học 2020 - 2021.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ “DẬY HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THÔNG QUA MÔN TOÁN”
21/04/2021

Ngày 16/4/2021 khối 4-5, tổ chức chuyên đề “Dạy học nâng cao năng lực cho học sinh thông qua môn Toán”
GIAO LƯU TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
12/04/2021

Thực hiện công văn 368/KH-PGDĐT ngày 31/3/2021 của phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên về việc tổ chức “Giao lưu tiếng Việt của chúng em" dành cho học sinh dân tộc thiểu số, năm học 2020 -2021.
LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BỔ NHIỆM LẠI HIÊU TRƯỞNG
08/04/2021

Chiều ngày 07/04/2021, Trường TH&THCS Đại Dực 1 đã tổ chức Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng đối với đồng chí Quách Văn Thụy.
NGÀY HỘI GIAO LƯU CỦA CHÚNG EM
30/03/2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, ngày 27/03/2021 phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên tổ chức “Ngày hội giao lưu các môn học cấp huyện, năm học 2020-2021”.
CÁC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM
08/03/2021

Thực hiện hướng dẫn số 155/LĐLĐ ngày 21/02/2021 của LĐLĐ huyện Tiên Yên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3;
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN- CHUYÊN ĐỀ
24/01/2021

Ngày 25/12/2020, khối 2,3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn về “Rèn kĩ năng đặt câu cho học sinh lớp 2 qua phân môn Luyện từ và câu”
Ngày hội các môn học cấp trường, năm học 2020-2021
24/01/2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, ngày 22/01/2021 trường TH&THCS Đại Dực 1 tổ chức “Ngày hội các môn học cấp trường, năm học 2020-2021”.
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
03/01/2021

Nhằm phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).
SINH HOẠT HUYÊN MÔN TỔ 4 – 5
25/12/2020

Ngày 18 tháng 12 năm 2020 tổ 4 – 5 đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy môn khoa học - lớp 5.
TÌNH YÊU VỚI CÁC EM HS VÙNG CAO ĐẠI DỰC 1.
17/12/2020

Qua 2 năm công tác tại vùng cao
MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
17/12/2020

Trong tiết trời se se lạnh của những ngày mùa đông. Nhóm thiện nguyện Cánh Diều và nhóm Tình Thương của Thị xã Quảng Yên đã đến với các em học sinh trường TH&THCS Đại Dực 1
KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
26/11/2020

Hòa trong không khí cả nước chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Sáng ngày 20/11, Trường TH&THCS Đại Dực 1 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)