Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Yên Than
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mnyenthan
Họ và tên: Nguyễn Thị Thư
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động: 0942719954
Email:
Họ và tên: Vũ Thu Ngân
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động: 01693015251
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động: 0902008482
Email: hahoahong.hty@gmail.com
Họ và tên: Diệp Thị Tần
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáoon dục mầm non
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR: 0333745439
Di động: 01698532848
Email:
Họ và tên: Trần Phương Chi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: THSP Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động: 0912323025
Email:
Họ và tên: Dương Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động: 0912233415
Email:
Họ và tên: Tô Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động: 0943001547
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Mầm non
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động: 0975140740
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động: 0914883019
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Bắc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ty Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Năm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Sển Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333742212
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333742272
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes