Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Tiểu học Đông Hải
- Địa chỉ: Thôn Làng Nhội- xã Đông Hải- huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333745566
- Hòm thư: C1Donghai.TY.Quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thdonghai
Họ và tên: Phạm Văn Thắng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02033745566
ĐTNR:
Di động: 0915039468
Email: Phamvanthang.TY@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389922776
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngũ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0858936688
Email:
Họ và tên: Đặng Văn Thắng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01683345581
Email: dangvanthang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Dung
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 0987519233
Email:
Họ và tên: Lê Thị Dung
Chức vụ: TP tổ 1
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974024618
Email:
Họ và tên: Lương Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 3745566
ĐTNR:
Di động: 01683349505
Email: Luonggai@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Văn Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01237480888
Email:
Họ và tên: Lương Văn Quảng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685112376
Email: luongvanquang123@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Bình
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 23745 566
ĐTNR:
Di động: 0168 9379 506
Email: LethiBinhgv@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 0985034186
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 01655377226
Email: Dolien@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 0983696081
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hoàng Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666917779
Email: hoangthuthdh@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01695609650
Email:
Họ và tên: Lương Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 01202221014
Email: luonglandh@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Tần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 01678073727
Email: Dotan@gmail.com
Họ và tên: Lạc Thị Nguyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 01635233505
Email: nguyenhahuy78@gmail.com
Họ và tên: Phùng Thị Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: Phungthanhloan208@gmail.com
Họ và tên: Vi Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: dungvi.1987@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Lợi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216397900
Email: haloithdh@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 01698908232
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Duyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 01688333958
Email:
Họ và tên: Trần Thị Vương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 01679365834
Email: Tranvuongdh@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 01689400233
Email: Lethiyenthdh@gnail.com
Họ và tên: Hoàng Văn Thắng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành tiểu học
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR: 0333745366
Di động: 01686554686
Email: hoangthangthdh@gmail.com
Họ và tên: ChìuTài Múi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676216110
Email: chiumuithdh@gmail.com
Họ và tên: Dương Ngọc Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01237253373
Email: duongthingochai.f1@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674177485
Email:
Họ và tên: Đào Công Tuấn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01627386606
Email: daocongtuan.c1@gmail.com
Họ và tên: Síu Cún Giểng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01638365298
Email:
Họ và tên: Lương Thị Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01663405568
Email:
Họ và tên: Hà Văn Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01288210100
Email: havandung.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Mã Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0398281936
Email: thuhuong070784@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng La
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thể dục-sinh
ĐTCQ: 0333745566
ĐTNR:
Di động: 0916459762
Email:
Họ và tên: Tô Văn Biên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963686080
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Yên
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974954268
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes