Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Tiên Lãng
- Địa chỉ: thôn Đồng Mạ - xã Tiên Lãng - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333876473
- Hòm thư: c2tienlang.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thcstienlang
Họ và tên: Nguyễn Thị Vy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973.103.689 - 01288.216.252
Email: Nguyenthivy1964@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hương Xuân
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thúy Thảo
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977970892
Email: lethuythao.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thanh Vân
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: lethanhvan.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tự nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: tranthithuong.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Tổ phó tổ Tự nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945005533
Email: lethihonghanh.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Diễm
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: HoangThiDiem.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thu Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hải Bằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: phambang8a@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Kim Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916504266
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Như Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0913785232
Email: phamthinhuthuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357265548
Email:
Họ và tên: Ty Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: tythiduyen89@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: vuthithoa.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Công Tiệp
Chức vụ: Giáo viên - TPT
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: lecongtiep83@gmail.com
Họ và tên: Lại Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: laithituyetnhung.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thùy Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: thuyduong89qn@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Thủy Tiên
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: hoangthithuytien.c2@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: thuhuongtienyen@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Văn Tạ
Chức vụ: Nhân viên hành chính, văn thư
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes