Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Hải Lạng
- Địa chỉ: Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333743884
- Hòm thư: mnhailang.ty.quangninh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mnhailang
Họ và tên: Vy Thị Hằng
Chức vụ: Hieu truong
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333743884
ĐTNR:
Di động:
Email: tranthitu@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thân
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: MN
ĐTCQ: 0333734884
ĐTNR: 0333743135
Di động: 01253739989
Email: phamthan80@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Ngát
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Miền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 1
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333743884
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Ngân
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn tổ 1
Trình độ đào tạo: Cao đẳng mầm non
ĐTCQ: 0333743884
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Giang
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn tổ 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333743884
ĐTNR:
Di động: 0948152667
Email: danggiang1986@gmail.com
Họ và tên: Lý Thị Mộc
Chức vụ: Hành chính văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333743186
ĐTNR:
Di động: 0987253558
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 2
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333743884
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Mùi
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp Y
ĐTCQ: 0333743186
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Lĩnh
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333743186
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Hoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Đài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Hồng Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tạ Thanh Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh THị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Cú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Xoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Kim Quy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Chung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Ba
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: trung họcsư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Kiều Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vương Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Nhì
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thúy Hường
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Dinh
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Lân
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị My
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Hồng Xuyến
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes