Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường TH&THCS Yên Than
- Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm - Xã Yên Than - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 02033504686
- Hòm thư: c12yenthan.ty.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/ptcsyenthan
Họ và tên: Văn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946063585
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thủy
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978866916
Email: hoangthithuy.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Minh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0169006663
Email:
Họ và tên: Đỗ Mai Thanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936818226
Email: domaithanh.c2@tienyen.edu
Họ và tên: Lạc Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Hải Yến
Chức vụ: Tổ phó tổ Xã Hội
Trình độ đào tạo: Địa lý_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333876787
Di động:
Email: HaHaiYen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0971366356
Email: hoangthihuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656700704
Email:
Họ và tên: Ty Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674704693
Email: tythihong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918629823
Email: Tranoanhucp@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01688524012
Email: HaThiMai@gmail.com
Họ và tên: Vi Thị Quế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656353762
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01683813054
Email: Hoangthiphuong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vương Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977002863
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01669215534
Email: Hoangthiduong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Sâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01672910025
Email: vithisam.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thị Phan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01273410226
Email: Đinhthiphan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333876761
ĐTNR: 0333876056
Di động: 01679119968
Email: hoangthiminh.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906160687
Email: buithanhthuy688@gmail.com
Họ và tên: Lã Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974877294
Email: lathiluu.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Gió Lộng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974163029
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693992919
Email: Hoanghanh261@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01256158685
Email: Dinhthivan.c1@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0944933286
Email: TranThiThanhNga.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Bàn Văn Ba
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01238087767
Email: banbathhl@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688109953
Email: Thuthuynguyen970@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hồng Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0336552860
Di động:
Email: NguyenHongYen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985900888
Email: nguyenthuyc2pdtyqn@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Mai Loan
Chức vụ: Tổng PT đội
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 3740298
Di động: 01654096866
Email: PhamThiMaiLoan.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Ngọc Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 01697559808
Email: dươngngoclien.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Chu Thị Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên Tiểu học
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0983984522
Email: chuthihuyen.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hoàng
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1 - NH
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333741344
Di động: 01635594496
Email: hathihoang.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Dương Thị Phật
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR:
Di động: 0196308325
Email: duongthiphat.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lý Quang Thanh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01657094090
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333741272
Di động: 01654089792
Email: hoangthinga.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vi Thị Kim
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 3741372
Di động:
Email: vithikim.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thất
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333740669
Di động:
Email: phamthithat.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học_SP
ĐTCQ: 0333876731
ĐTNR: 0333741396
Di động: 0943003755
Email: hoangthiha.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Châu Thị Ánh Hồng
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976457269
Email: chauthianhhong.c12@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Lĩnh
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01633388688
Email:

Thôn Đồng Tâm - Xã Yên Than - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh

c12yenthan.ty.quangninh@moet.edu.vn

Phát động hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
27/03/2024

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, sáng ngày 26/3 trường TH&THCS Yên Than tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 114 NĂM QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
11/03/2024

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày QTPN 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Công đoàn trường TH&THCS Yên Than tổ chức buổi giao lưu bóng đá nữ giữa các điểm trường.
XUÂN ẤM ÁP- TẾT YÊU THƯƠNG
29/02/2024

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trường TH&THCS Yên Than trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
LỄ TRỒNG CÂY XUÂN GIÁP THÌN 2024
29/02/2024

Trường TH&THCS Yên Than tổ chức Lễ trồng nhân dịp Tết Nguyên đán.
Hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp trường năm học 2023 – 2024 trường TH&THCS Yên Than
27/10/2023

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường; khuyến khích các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Chiều ngày 7/10/2023 trường TH&THCS Yên Than tổ chức thành công “Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động" năm học 2023 – 2024
07/10/2023

Chiều ngày 7/10/2023 trường TH&THCS Yên Than tổ chức thành công “Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động" năm học 2023 – 2024
Chương trình "Vui Tết Trung thu 2023" tại Trường TH&THCS Yên Than
29/09/2023

Chương trình "Vui Tết Trung thu 2023" tại Trường TH&THCS Yên Than
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024
06/09/2023

Sáng ngày 5/9/2023, hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước chào mừng năm học mới, thầy và trò 4 điểm trường thuộc trường TH&THCS Yên Than long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024.
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024 !
23/08/2023

Năm học mới đang đến gần, những ngày này, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc cha mẹ học sinh trường TH&THCS Yên Than đã và đang tích cực, khẩn trương tiến hành các hoạt động nhằm chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường và Khai giảng năm học mới 2023-2024.
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
11/04/2023

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2023 trường TH&THCS Yên Than phối hợp cùng đội Cảnh sát giao thông số 3 (Công an tỉnh Quảng Ninh) tổ chức tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho các em học sinh.
HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN- NHI ĐỒNG HUYỆN TIÊN YÊN NĂM HỌC 2022- 2023
06/04/2023

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023, đồng thời giúp các em học sinh giao lưu, rèn luyện sức khỏe trường TH&THCS Yên Than đã đăng kí tham gia giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng huyện Tiên Yên năm học 2022- 2023 do phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên tổ chức.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3
28/03/2023

Hòa trong không khí tưng bừng cả nước chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, trường TH&THCS Yên Than đã tổ chức các họa động thi đua: thi dân vũ giữa các lớp và văn nghệ chào mừng.
TUYÊN TRUYỀN KĨ NĂNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI, INTERNET AN TOÀN, HIỆU QUẢ
21/03/2023

Nhằm nâng cao nhận thức trong việc khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet, mạng xã hội giúp học sinh sử dụng mạng xã hội phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, đúng pháp luật, sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023 trường TH&THCS Yên Than phối hợp cùng Công an xã, Đoàn thanh niên xã Yên Than tổ chức tuyên truyền kĩ năng sử dụng mạng xã hội, internet an toàn, hiệu quả.
Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
21/03/2023

Chiều ngày 21/3/2023, Công đoàn Trường TH&THCS Yên Than đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
08/03/2023

Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023) trường TH&THCS Yên Than đã tổ chức một số hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ giáo viên và học sinh trong trường
Gặp mặt dâu, rể nhân kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa hai bà trưng.
04/03/2023

Ngày 04/3/2023, Gặp mặt dâu, rể nhân kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa hai bà trưng.
Trường TH&THCS Yên Than tổ chức 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' xuân Quý Mão 2023.
27/01/2023

Trường TH&THCS Yên Than tổ chức 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' xuân Quý Mão 2023.
TẾT YÊU THƯƠNG
13/01/2023

Nhằm mang đến cái tết ấm áp và yêu thương cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những em sinh ra chưa được may mắn. Trường TH&THCS Yên Than đã huy động cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trao tặng những suất quà cho các em.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982- 20/11/2022)
16/11/2022

Hoà chung với không khí phấn khởi của ngành giáo dục trong cả nước kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022), Trường TH&THCS Yên Than đã phát động nhiều hoạt động thi đua trong giáo viên và học sinh để chào mừng ngày lễ trọng đại này:
HỘI THI VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN YÊN
31/10/2022

Cụm trường TH&THCS Yên Than và trường Mầm non Yên Than tham gia Hội thi với chủ đề “Quê hương, đất nước” thể hiện qua 4 tiết mục văn nghệ: Tốp ca “Xuân về bản em”, đơn ca “Sao la đi học”, ngâm thơ “ Quê hương”, nhảy hiện đại “Việt Nam những chuyến đi”.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)