Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Đông Hải
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mndonghai
Họ và tên: Đỗ Thanh Bình
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: cao đẳng
ĐTCQ: Trường Mầm Non Đông Hải
ĐTNR:
Di động: 01678466643
Email:
Họ và tên: Hà Thị Quyên
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: nguyễn Thị B
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes