Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở thị trấn Tiên Yên
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/thcstttienyen
Họ và tên: Văn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946.063.585
Email: Van.hang1975@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Kiên Giang
Chức vụ: Tổ phó - Tổ Sinh - Hóa - Anh
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
ĐTCQ: 0333876714
ĐTNR: 0333741898
Di động: 01683.405.078
Email: luangiangty@gmail.com.vn
Họ và tên: Trung Thanh Hồng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Văn - Giáo dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Quảng Xuân Đăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Văn - Sử
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.740246
Di động: 0982.758.720
Email:
Họ và tên: Lương Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sư Phạm Văn Sử
ĐTCQ: 0333.876.714
ĐTNR: 0333.876.123
Di động: 0944.861.558
Email: c2thitranty450@gmail.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thu Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Dự
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ngoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn Địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dự
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Kỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thông tin - thư viện
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Văn Diệu
Chức vụ: Thiết bị
Trình độ đào tạo: Thiết bị
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Văn Trần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mỹ Thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lục Thị Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Ngọc Luân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán - Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hương Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Quách Thu Hoài
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bắc
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes