Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Phong Dụ
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mnphongdu
Họ và tên: Hoàng Thị Liên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR:
Di động: 01259352466
Email: hoanglienty1980@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333876182
Di động: 0916145742
Email: NguyenThiQuynhTrang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lã Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR:
Di động: 01232283955
Email: LaThiLien.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thu Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333741897
ĐTNR: 0333741897
Di động: 09777970822
Email: NguyenThuHue.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Sằn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR:
Di động: 01636134686
Email: HoangThiSan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333740166
Di động: 0946530788
Email: LeThiMinh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333741133
Di động: 01278087191
Email: NguyenThiTan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Gáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333741925
Di động: 01653386728
Email: NguyenThiThuy.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Nga
Chức vụ: Gáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR:
Di động: 01699366896
Email: TranThiNga.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lý Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0336336179
Di động: 01233037628
Email: LyThiThanh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Mị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư Phạm Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333741533
Di động: 01655669788
Email: HoangThiMi.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thị Thương Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vy Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng thị Hồng(chuyển MN Hải Lạng T9.2014
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thực( đã chuyển Đại Thành T9.2013
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Hồng Lam (chuyển Hà Lâu T9.2014
Chức vụ: Y tế học đường
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Nghị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hoa (chuyển Đại thành T9.2014)
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Phan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Quý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Bình(nghỉ hợp đồng T9.2014)
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: La Thị Sịn( hợp đồng day thay thai sản H.L từ17.8)
Chức vụ: Giáo viên dạy thay thai sản 2017
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nịnh Hoài Linh đã nghỉ hợp đồng năm 2014
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Lâm (đã nghỉ hợp đồng năm 2015)
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hồng
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nịnh Thị Thủy
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nịnh Thị Tiền
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thu Hà
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333741674
Di động: 01682390603
Email: TranThiHai.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nình Móc Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01675887888
Email:
Họ và tên: Sằn Móc Lồ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678678390
Email:
Họ và tên: Đinh Hồng Tuyến
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Sằn Móc Sẹc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Sầm Thị Xuân
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918.813.386
Email: samthixuan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thu Ngân
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393015251
Email: thunganvu1973@gmail.com

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động
08/10/2021

Thực hiện công văn liên tịch Số 01/LT-LĐLĐ-PGD&ĐT, ngày 13/9/2021 giữa Liên đoàn Lao động huyện và Phòng GD&ĐT “V/v phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, NLĐ năm học 2021-2022” Được sự quan tâm nhất trí của Đảng ủy và UBND xã Phong Dụ, căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021 -2022, ngày 07/10/2021 trường MN Phong Dụ tổ chức Hội nghị CBVCNLĐ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị năm học 2020 - 2021, việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường và bàn bạc các chỉ tiêu, biện pháp tốt nhất thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022;
Số điện thoại đường dây nóng
10/03/2021

Công khai số điện thoại đường dây nóng phản ánh các vấn đề về giáo dục
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
10/03/2021

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
Kế hoạch thực hiện các khoản thu
10/03/2021

Kế hoạch thực hiện các khoản thu năm học 2020-2021
Thực hiên 2 tiết mẫu tổ 2 tháng 10/2018
22/10/2018

Thự hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của nhà trường và kế hoạch tổ chuyên môn đã tiến hành dạy 2 tiết mẫu: Tiết 1 KPKH bài Sự phát triển cây từ hạt, Tiết 2 TCKNXH bài chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi do ô Nguyễn Quỳnh Trang, cô Dương Thị Phan GVG cấp huyện thực hiện
TẤM GƯƠNG GIÁO VIÊN TẬN TỤY VỚI NGHỀ
08/10/2018

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương “Người tốt việc tốt” . Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường, với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một giáo viên đã nhiều năm cống hiến trong nghề nuôi dạy trẻ. Đó là cô giáo: Nguyễn Thị Tân (SN 1963) giáo viên trường Mầm non Phong Dụ Có rất nhiều người có suy nghĩ, làm nghề cô nuôi dạy trẻ là nghề vất vả và chịu nhiều áp lực nhất. Thế nhưng, cô giáo Nguyễn Thị Tân Trường mầm non Phong Dụ cho rằng, cô chưa bao giờ thấy công việc của mình là mệt nhọc và vất vả.
Bài thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Yên
08/10/2018

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, cùng với sự phát triển của đất nước, các thế hệ người dân Tiên Yên kế tiếp nhau phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh chống thiên tai và giặc ngoại xâm; tình nghĩa thủy chung trong cuộc sống. Truyền thống ấy càng được nhân lên gấp bội mỗi khi quê hương, đất nước bị kẻ thù ngoại bang xâm lược. Ngày 8/8/1954 những đơn vị lính Pháp cuối cùng đã phải làm lễ cuốn cờ rút khỏi mảnh đất Tiên Yên.
CÔNG TÁC DẠY - Học hè
30/06/2018

THỜI GIA TRÔI NHANG QUÁ ĐẾN NAY ĐÃ ĐƯỢC 1 THÁNG RỒI
XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
12/04/2018

Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường MN Phong Dụ, luôn cho rằng việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là thực sự cần thiết và quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện
VƯỜN RAU CỦA BÉ
13/01/2018

“Nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày của các bé từ nguồn rau sạch để đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, giáo viên tại trường đã lên kế hoạch “xây dựng vườn rau của bé”. Bên cạnh đó, vườn rau tại trường là những buổi học tập giúp cho các bé tiếp xúc với hoạt động trồng trọt, để bé nhận thức được lợi ích của việc trồng rau sạch đối với môi trường sống xung quanh”
HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO NĂM HỌC 2017 – 2018
13/01/2018

Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 34 năm ngày " Nhà Giáo Việt Nam " (20/11/1982 - 20/11/2017 ) chiều thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2017 Trường Mầm Non Phong Dụ tổ chức hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo năm học 2017 -2018:
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CỦA TRẺ
13/01/2018

Hoạt động ngoài trời bao gồm các hoạt động có chủ đích (nhằm rèn luyện một số kiến thức, kỹ năng cho trẻ một cách khoa học, theo đúng mục tiêu của chương trình); các hoạt động giúp trẻ nhận biết và làm quen với môi trường và cuộc sống xung quanh…
GIÁO ÁN TIẾT MẤU ÊN HOẠTĐỘNG: Phát triển nhận thức: KPXH: Tìmhiểu một số động vật sống trong rừng: Người thực hiện: Trần Thị Nga
13/01/2018

TÊN HOẠT ĐỘNG: Phát triển nhận thức: KPXH: Tìm hiểu một số động vật sống trong rừng Hoạt động bổ trợ: Hát: Các bài hát trong chủ đề. Toán: Đếm số đồ dùng thi đua
Giáo án tiết mẫu: PTTCKNXH: DẠY TRẺ KỸ NĂNG GẤP QUẦN ÁO Chủ đề: Động vật Lớp: MG 5 tuổi Hua Cầu Người thực hiện : Hoàng Thị Mị
13/01/2018

Giáo án tiết mẫu: PTTCKNXH: DẠY TRẺ KỸ NĂNG GẤP QUẦN ÁO Chủ đề: Động vật Lớp: MG 5 tuổi Hua Cầu Người thực hiện : Hoàng Thị Mị I. Mục đích – Yêu Cầu. 1. Kiến thức. - Trẻ biết được các bước gấp quần áo, một cách đơn giản, nhanh gọn. 2. Kỹ năng. - Trẻ gấp được quần áo một cách gọn gàng, đẹp, biết lấy và cất đồ dùng. 3. Giáo dục - Giáo dục trẻ tính cẩn thận, gọn gàng tự lập sớm. II. Chuẩn bị. 1. Đồ dùng, đồ chơi: a. Đồ dùng của cô. - Vi deo bạn nhỏ đang gấp quần áo. - Một bạn đóng làm thỏ hồng. b. Đồ dùng của trẻ. - Mũ 3 đội - Quần áo đủ cho trẻ thực hành. 2. Địa điểm. - Trong lớp học.
BÀI THU HOẠCH Học tập nghị quyết Trung ương 6 khóa XII - Họ và tên: HOÀNG THỊ LIÊN - Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Chi bộ: Trường Mầm non Phong Dụ
13/01/2018

Sau khi tiếp thu các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (TW) Đảng lần thứ 6, khóa XII tại Hội nghị trực tuyến với TW ngày 29, 30/11/2017. Bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và một số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau: Tại hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII, Ban chấp hàng Trung ương thảo luận, cho ý kiến về:
GIÁO ÁN TIẾT MẪU: NGƯỜI THỰC HIỆN: CHU THỊ MAI TÊN HOẠT ĐỘNG: Âm nhạc - NDTT: Dạy vận động theo tiế
13/01/2018

TÊN HOẠT ĐỘNG: Âm nhạc - NDTT: Dạy vận động theo tiết tấu nhanh: Chú bộ đội. - NDKH: Nghe hát: Chú bộ đội đảo xa - Trò chơi âm nhạc: Khiêu vũ cùng bóng. Hoạt động bổ trợ: Thơ: Hoa kết trái I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức: * Trẻ 3 - Trẻ nhớ được tên bài hát, tên tác giả. * Trẻ 4 tuổi. - Trẻ vỗ tay được theo cô và các bạn * Trẻ 5 tuổi - Trẻ biết vỗ tay theo đúng tiết tấu nhanh theo bài hát Chú bộ đội 2. Kỹ năng: * Trẻ 3-4 tuổi - Rèn kĩ năng vận động theo nhạc. * Trẻ 5 tuổi - Trẻ biết hát và vận động theo tiết tấu bài: "Chú bộ đội". - Làm quen với giai điệu của bài hát, bộc lộ cảm xúc khi nghe cô hát. - Biết chơi trò chơi, chơi đúng luật. 3. Giáo dục: - Giáo dục trẻ ơn các chú bộ đội ngày đêm bảo vệ bình yên cho tổ quốc. II. CHUẨN BỊ 1. Đồ dùng, đồ chơi: * Đồ dùng của cô. - Nhạc bài hát. - Nội dung các bài hát. * Đồ dùng của trẻ. - Mũ đội tổ. - Dụng cụ âm nhạc
KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” LÊ BÍCH CẨM
13/01/2018

KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” Căn cứ công văn số 863/PGD&ĐT ngày 11/09/201 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục mầm non trong năm học 2017 - 2018. Căn cứ chương trình GDMN của Bộ giáo dục và đào tạo; Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 của trường mầm non Phong Dụ; Căn cứ vào tình hình thực tế trường mầm non Phong Dụ xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề như sau:
Báo cáo kết quả hỗ trợ tăng cường tiếng việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số giữa 2 trường MN PD & MN ĐN
30/12/2017

Căn cứ Hướng dẫn số 863/PGDĐT - MN ngày 11/9/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Yên về thực hiện nhiệm vụ gíao dục mầm non năm học 2017 - 2018; Thực hiện phân công phối hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Yên Căn cứ tình hình thực tế trong việc phối hợp để hỗ trợ cùng thực hiện dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc. Trường MN Phong Dụ xin được báo cáo kết quả phối hợp với trường Mầm non Đông Ngũ trong thực hiện dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc năm học 2017-2018 như sau
KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
23/11/2017

TRƯỜNG MẦM NON PHONG DỤ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982- 20/11/2017) Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo. Đã bao đời nay, nhân dân ta đã có truyền thống: "Tôn sư trọng đạo" người thầy giáo, cô giáo luôn được tôn vinh và trọng dụng. Dạy học là một nghề tâm huyết, một nghề cao quý trong các nghề cao quý
Công tác chuẩn bị đón chào năm học mới 2-17 -2018
21/10/2017

- Đón chào năm học mới năm hoc 2017-2018. Lớp Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi Hợp Thành
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)