Bạn đang ở phần: Tổ chức
 
  TỔ CHỨC
Trường Mầm non Phong Dụ
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://tienyen.edu.vn/mnphongdu
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Sư
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333876234
Di động: 0949856579
Email: NguyenThiThuya.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Bích cẩm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Liên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR:
Di động: 01259352466
Email: hoanglienty1980@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333876182
Di động: 0916145742
Email: NguyenThiQuynhTrang.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lã Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR:
Di động: 01232283955
Email: LaThiLien.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thu Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333741897
ĐTNR: 0333741897
Di động: 09777970822
Email: NguyenThuHue.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Sằn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR:
Di động: 01636134686
Email: HoangThiSan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333740166
Di động: 0946530788
Email: LeThiMinh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333741133
Di động: 01278087191
Email: NguyenThiTan.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Gáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333741925
Di động: 01653386728
Email: NguyenThiThuy.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Nga
Chức vụ: Gáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR:
Di động: 01699366896
Email: TranThiNga.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Lý Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0336336179
Di động: 01233037628
Email: LyThiThanh.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Mị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư Phạm Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333741533
Di động: 01655669788
Email: HoangThiMi.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thị Thương Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vy Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng thị Hồng(chuyển MN Hải Lạng T9.2014
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thực( đã chuyển Đại Thành T9.2013
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Hồng Lam (chuyển Hà Lâu T9.2014
Chức vụ: Y tế học đường
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Nghị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hoa (chuyển Đại thành T9.2014)
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Phan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Quý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Bình(nghỉ hợp đồng T9.2014)
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: La Thị Sịn( hợp đồng day thay thai sản H.L từ17.8)
Chức vụ: Giáo viên dạy thay thai sản 2017
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nịnh Hoài Linh đã nghỉ hợp đồng năm 2014
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Lâm (đã nghỉ hợp đồng năm 2015)
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hồng
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nịnh Thị Thủy
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nịnh Thị Tiền
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thu Hà
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục Mầm Non
ĐTCQ: 0333972124
ĐTNR: 0333741674
Di động: 01682390603
Email: TranThiHai.c0@tienyen.edu.vn
Họ và tên: Nình Móc Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01675887888
Email:
Họ và tên: Sằn Móc Lồ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678678390
Email:
Họ và tên: Đinh Hồng Tuyến
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Sằn Móc Sẹc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
© Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tiên Yên
Địa chỉ:  Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  033.3876239  Fax:  033.3876568  Email:  pgdtienyen.quangninh@moet.edu.vn
Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (nền DotNetNuke)

D? �n Vinhomes